Navigation Menu+

1. Kolosserbrevet – I sonens Rike

Posted on jul 26, 2016 in Betraktelser, Guds rike | 2 comments

Enda vägen

1. Sonens rike Kolosserbrevet

 

Ladda ned ljudfilen

 

Välkommen till en stilla stund vid Jesu fötter. Marica Burman heter jag. Detta är den första av fem betraktelser ur Kolosserbrevet. Vi ska tala om det rike som tillhör Jesus Kristus Guds son. Men först ber vi en bön:

Jag ber dig Herre att du den här stunden och genom de övriga betraktelserna skall tala till dem som lyssnar som dig själv, ditt rike och din vilja för våra liv.

Amen

Vi börjar med att läsa från 1:13-17

Jag läser:

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 1

Det är ett brev skrivet av Paulus tillsammans med Timoteus. Den specifika anledningen med brevet till Kolosse var att det florerade falska läror i staden som hotade det genuina evangeliet. Det var en blandning av olika läror från judendom, hedendom och kristendom. Paulus ville inskärpa det sanna evangeliet för kolosserna samt lyfta upp viktiga sidor av den kristna tron och kristet liv.

Paulus var orolig över att detta skulle få ingång i församlingen och få till följden att de kristna skulle få sin tro bortrövad. Den enkla tron på Jesus Kristus som enda vägen till Gud. Det behövdes inget mer än Jesus själv för att lära känna Gud. Inga fromhetsövningar eller mystiska uppenbarelser som låg dolt för gemene man kunde bana väg.  Det var en sas för gnosticism, en tidigt gnosticism  som var på ingång vilket var ett förstadium till det vi idag kallar new age. Ett hopkok av olika läror som riskerade få ingång i församlingen och grumla det kristna budskapet.

För att mota undan denna falska influens som hotar Kolosserna kristna tro börjar Paulus i brevet med att lyft upp Jesu exklusivitet. Att Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Att han är centrum av allt. Både här på jorden och i himlen, ja hela universum. Allt är skapat genom honom och till honom. Både den synliga världen och den osynliga världen. Jesus fanns till innan världen skapades och allt består genom honom.

Paulus går vidare i kap 1 v 18-20  med att beskriva Jesus som huvudet för församlingen. Att Jesus är den som först har uppstått ifrån det döda. Med det menas att han är den som övervunnit döden och även anledningen till att döden finns nämligen synden. Där på korset stiftade han försoning och frid mellan Gud och oss människor, både på jorden och i himlen. Jesus är den ende som kan göra anspråk på detta och han är den ende Guden som har åtgärdat grundproblemet som vi människor lever i. Svaret på världens dilemma, krig och oförsonlighet är Jesus Kristus Guds son.

Det Paulus kämpade med och som än idag är kampen är den att människor skall få rätt insikt i Guds hemlighet – Jesus Kristus. Tänk att vi som kristna bär på en hemlighet – en hemlis. Och vad än mer är att vi också har lov att avslöja den för dem som inte känner till den. Hur då – Genom att berätta i ord och gärning.  Rakt upp och ner. Inte på något krångligt sätt utan öppet och enkelt. En del tror att olika fromhetsövningar för oss närmare Gud ex späkning av kroppen, soaking eller sökande efter starka andliga upplevelser mm. Men enligt Paulus får detta bara till följd att man blir uppblåst som människa.  Nej, det handlar om att ta emot Jesus Kristus som HERREN. Leva i enkelhet med honom, rota och låta sig uppbyggas i honom. Genom att ha en normal relation med honom i våra vardagsliv. Lever vi så, umgås vi ofta med Jesus kommer vi att bli uppfyllda av honom så till den grad att det börjar flöda över. Flöda över till den värld vi lever i och som är i sådant stort behov av frälsning.

Bön: Jesus du är anledningen till att allt finns och är till. Allt skapades genom dig och till dig. Herre hjälp oss att aldrig glömma vem du är. Du som är Kungars Kung och Herrarnas Herre! Namnet över alla namn. Inget annat namn eller någon annan religion kan ge oss frälsning och evigt liv, bara ditt namn Herre Jesus Kristus!! Tack för att vi får leva i en nära relation med dig, i all enkelhet. I samtal, bibelläsning och bön. Bevara oss från att tro att det behövs något mer än att känna dig Jesus för att lära känna Gud. Hos dig finns uppenbarelsen om vem Gud är och i dig är vishetens och kunskapens alla skatter gömda och du är inte långt borta från någon enda av oss. Du är nära.

Amen

 

2 Comments

  1. Hej Marica!

    En bra och tänkvärd betraktelse väl värd att lyfta fram!

    • Tack Leif! Att Jesus är enda vägen till Gud och frälsning kan inte nog ofta poängteras!

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This