Navigation Menu+

Gud vill bli funnen

Posted on jul 20, 2016 in Andakt |

Finna Gud

 

Ladda ned ljudfilen

 

Välkommen till en stilla stund vid Jesu fötter. Den här andakten kommer att handla om att Gud vill bli funnen.

Vi ska stilla oss inför ett bibelord från Jer 29:11-14
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren , nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. 14 Ty jag skall låta er finna mig, säger Herren.
Gud vill alltså bli funnen. Han vill ha gemenskap med oss människor.

Hur kan vi finna honom? Jo om vi söker efter honom av hela vårt hjärta. Han säger ju i Jer att vi skall kalla på honom och komma till honom och be till honom och han skall höra oss. Han längtar efter oss var och en. Han längtar efter att få ha en innerlig och nära gemenskap tillsammans med oss. Han längtar efter att vi skall älska honom som han älskar oss.
Jesus säger i Mark 12:30 och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta , av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft .
Så älskar Jesus oss. Han älskar dig och mig av hela sitt hjärta , av hela sin själ, av hela sitt förstånd oc h av hela sin kraft .
Det är alltså kärleken i våra hjärtan som öppnar för att vi kan finna Gud. Böner som kommer från ett hjärta som längtar efter Gud. Böner som är ett rop efter nåd och efter att få finna meningen med sitt liv.
Och vi behöver inte ropa högt för att han skall höra. Vi behöver inte leta länge för att finna honom för han är inte långt ifrån någon av oss.
Joh skriver: I begynnelsen var ordet och Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Bibeln berättar alltså att Ordet är synonymt med Jesus själv. Därför proklamerar aposteln Paulus i Romarbrevet:

Rom 10:8 Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta.

Rom 10:9 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, skall du bli frälst.

Att bli frälst är att finna Gud och när det sker tar Gud själv sin boning inom den människan genom den helige Ande.
Gud vill alltså ha gemenskap med oss. Hur umgås vi då med honom Jo Bl a genom bönen. Hjärtats samtal med Gud. Den kan uttryckas på många olika sätt. Genom ord, sång, gärningar, suckar osv.
Det spelar inte så stor roll hur vi ber och hur vi söker honom. Det som spelar roll är om vi ber i ärlighet och med ett hjärta som längtar efter honom.
När nu Gud har låtit sig bli funnen. Vad finner vi hos honom? Jo  frid och glädje, en framtid och ett hopp. Det är och en frid som vi kan känna inom oss och ett hopp som bär oss även under de dagar som är mörka och tysta, och fyllda svårigheter av alla de slag. Han har aldrig lovat att vi skall slippa de svårigheter som detta livet kan innebära. Nej, men han har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens slut.

När vi finner honom och blir hans barn så får vi också del av hans rike – vår framtid. Det är ett evigt rike som inte påverkas av denna världens omständigheter. Det är ett evigt rike som aldrig tar slut där Jesus är Kung. En Kung som är rättfärdig och vet att belöna och se till de sina på allra bästa sätt. En Kung som har omsorg om oss.
Jesus säger i Mat 11:28 ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.
När vi har funnit Gud så är vi föremål för hans eviga kärlek, vila och frid i livets alla omständigheter. Och vi är arvtagare och bärare av en framtid och ett hopp som ger glädje och trygghet i detta livet och ända in i evigheten.

Bön: Tack Herre för att du vill bli funnen och att du inte är lång ifrån någon enda av oss. Jag ber låt dig bli funnen av dem som ännu inte tillhör dig genom att fylla deras hjärtan
med en längtan efter dig. Och till dem som har sina hjärtan hos dig låt dem åter och åter igen fyllas av samma längtan efter dig som du bär för dem.
Amen

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This