Navigation Menu+

Efterföljelse

Posted on jul 20, 2016 in Lärjungaskap |

får

 

 

Ladda ned ljudfilen

 

Efterföljelse

Välkommen till en stilla stund vid Jesu fötter – Marica heter jag.

Den här stunden kommer att handla om efterföljelsen till Jesus. Det finns mycket att säga men jag tänker dela här några tankar som jag bär på angående det i ljuset av det bibliska ordet.

Bön:

Herre Jesus Kristus tack för att vi får sitta vid dina fötter och lyssna till ditt ord. Jag ber att du i din nåd genom den Helige Ande skall tala dina ord genom det jag fått på mitt hjärta. Jag ber att de som lyssnar skall höra din röst och inte min. Jag är bara en enkel tjänare. Du är den som är värd att äras och upphöjas. Du är den som är värd att efterföljas! Amen.

Jag ska börja med att läsa från 3 Mos 19: 1-2 och 1 Pet 1:13-16

3 Mos 19: 1-2 Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud är helig.

1 Pet 1:13-16 Spänn därför bältet om livet och vara vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han har kallat er är helig, skall ni för ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.

Det här handlar om efterföljelse. Det handlar om att följa Gud som är helig. Det står i båda styckena i gamla som i nya testamentet att vi ska vara heliga så som Han är helig.

Gud är högst över alla. Fullkomlig helig och ren i alla avseenden. Och vi ska vara som Han??!!

Ehh… hur ska det gå till?? Det är väl lite för mycket att begära??

Ja det är det… om meningen är att vi ska klara detta på egen hand. Men begär Gud att vi ska klara detta på egen hand? Begär han bara att vi ska leva ett perfekt liv utan fel och brister och sedan lämna oss åt vårt öde?

Nej, så är det inte. Han vet mycket väl att vi inte klarar detta. Vi klarar inte av att leva efter Hans standard på någon punkt överhuvudtaget. Vi klarar inte av att slå följe med honom och vill det inte heller om han inte först tar initiativet och ger oss en vilja och förmåga till det. Så bortvända är vi som människor – utan undantag. Och det är inte heller meningen att vi ska tro att vi klarar det. Det är bara att lägga ner. Men menar då inte Gud att vi ska leva ett helgat liv? Jodå, detta är hans egna ord och han menar allvar med vartenda av dem. Vi läste ju att vi skulle sätta vårt hopp helt och fullt till den nåd som skulle komma oss till del.

Det finns en välkänd text där en person blev omvänd, fick vilja och förmågan att bli Jesu efterföljare på ett mycket radikalt sätt. Kvinnan vid Sykars brunn. De flesta av er känner till den texten och hör säkert hört hur många predikningar som helst utifrån den texten. Men det hindrar inte mig att göra det än en gång.

Om henne står det i Joh. 4 och jag kommer att läsa v 1-19, 25-30, 39-42

Jesus börjar med att erbjuda henne sin frälsning – det levande vattnet som renar och släcker törsten för all evighet. Sedan talar han kärleksfullt och taktfullt med kvinnan om hennes synd genom ett ledande säga: ” Hämta din man”! Hon väljer att säga sanningen vilket gör att hennes synd, de hinder som bidrar henne att inte kunna se härligheten från Jesu ansikte och möjligheten att ta emot hans erbjudande om frälsning faller. Konsekvensen av mötet med Jesus blir att hon går tillbaka in i staden som en ny människa! Renad från och upprättad från all hennes synd. Förmodligen lyste det om henne. Hon kom tillbaka till staden som en enastående och förvandlad människa!! Människorna som tidigare känt henne som en tuktad och föraktad person ser nu en upprättad, härlig och gudomligt vacker kvinna som inte längre behöver gömma sig i skam eller syndfull stolthet utan som har sin stolthet i Herren och hans rättfärdighet. Hon proklamerar öppet inför dem alla om Honom som sagt henne allt hon gjort, vilket inte var en hemlighet i den staden. Många hade säkert gjort klart för henne att de visste minsan allt om henne och ville inte ha någonting med henne och hennes orenhet att göra. Men orden hon uttalar är fyllda med auktoritet som inte går att ignorera. Detta blir ett så starkt vittnesbörd att människor lämnar staden och går ut för att söka upp denne man. Vem är han som den här kvinnan har mött???!!!

Det här är ett exempel på Jesus sätt att nå människor och ge dem förmåga och vilja att bli hans efterföljare. Det är synden som snärjer oss så hårt som utgör hindret till vår efterföljelse. Därför behöver vi liksom kvinnan i berättelsen genom Jesu kärlek bli konfronterade med vår synd och omvända oss från den.

Frälsningen som skedde i kvinnans liv var ett ögonblicksverk. Själva frälsningen är oftast ett ögonblicksverk, men sedan är frälsningen också en livslång process i våra liv som vi kallar helgelse. En process där vi renas mer och mer och blir en tydligare Jesu efterföljare.

Jag sa att hindret till vår efterföljelse är synden. Den grundläggande synden är ju att vi vill bli som Gud. Klara av att bygga paradiset på egen hand. Det tror jag utgör det största hindret.

Därför behöver vi bli övertygade om är att vi inte kan klara detta utan att vi just behöver honom och hans nåd varje stund

Hur gör Gud det? Jo genom att göra oss mer och mer medvetna om vad som är synd och hur vi själva syndar. Jesus säger i Mat 5 att för människan är det omöjligt. Han påpekar exempelvis att Den som är vred på sin broder.. den som säger ”ditt dumhuvud” är skyldig inför stora rådet… ni ser…. Vem har inte tänkt sådana tankar!! Det står i Rom 3 står det att genom lagen ges insikt om synd. Ju mer vi får veta vad Guds vilja är och försöker …. Ju mer inser vi hur svårt det är. Till sist kommer vi till den punkten är vi bara ger upp och ropar GUUUUD!!! Jag klarar inte detta!!! Då har lagen fått göra sitt och fört oss till Jesus!!

Den stunden är frälsningen stund! Frälsningen från tron på vår egen rättfärdighet. Och detta är en befrielse!!

För det är ju så.. och det kan inte sägas nog många gånger… Gud är inte beroende av oss!! Han gör jobbet mycket bättre än vi.

Ap 17:24-25 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.

Vi faller, syndar och ni har säkert flera gånger gjort den upptäckten som Paulus utropar: Det jag vill gör jag inte men det jag inte vill gör jag!! Oh vem skall frälsa mig från denna syndens kropp!!?? Jo tack vare Jesus Kristus vår Herre!! Nu finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus! Den är i Jesu blod borttagen. Det leder till att när vi kommer med vår svaghet så dömer han inte oss utan tvärtom han frälser oss!! Befriar oss. Och detta om och om igen.

Vi har inte det ansvaret att ta oss i kragen!! Vi har inte ansvaret att bygga Guds rike. Det ansvar vi har när vi väl har ge svarat på hans inbjudan till frälsning och blivit hans barn är att slå följe med honom på livsvägen som bygger sitt rike. Att umgås förtroligt med honom som man gör med sina bästa vänner eller partner. Samtala, lyssna och följa honom dit han går.

Nu vet jag att det inte är det lättaste för de flesta av oss. Många av oss har vuxit upp i tillvaro som inte räknat med Gud. Vårt samhälle idag, Sverige, är ett av det mest individuella och sekulariserade landet i världen. Och utan Gud så är vi hemfallna att måsta klara av vårt eget liv. Det är den enda möjligheten vi har. Det finns inget annat kvar. Och många av oss har kanske levt under dessa premisser många år innan vi kom till Gud. Detta har färgat oss så djupt att det tar tid för oss att våga släppa taget om vår egen självständighet och låta Gud ta över rodret. JA det är en livsprocess som pågår under hela vår jordevandring. Finns det något då som vi kan göra?? Har vi något ansvar?? Eller ska vi bara lägga oss ner och bara vänta på att Gud gör allting?

Vi har ansvar… ansvar är att välja. Vi har vår egen fria vilja kvar. Vi lyssnade till ordet i 1 Pet 1:14: Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Vad betyder det? Jo. att man behöver välja bort det som är destruktivt och drar en ifrån relationen med Jesus och vända sig och söka det som för en närmare Jesus. Det kan handla om många olika saker. De ser olika ut för var och en.

När vi väljer det goda – umgås med honom, läser hans ord och umgås med andra som älskar Jesus så sker en succesiv förvandling av vår inre människa – vi blir mer och mer lik Jesus. Och det är det som är syftet med vår jordevandring.

 

Men som jag tidigare sa är inte vandringen alltid så lätt.

Jesus säger på två ställen i Matteus evangeliet. Mat 10:38 och Mat 16:24 Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det., men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.

Grundläggande handlar det om att ödmjuka sig under Guds vilja låta honom helga och rena oss ifrån vår själviskhet och vara beredd att även lida för hans skull. Att vara beredd att ta den smälek det innebär att stå för hans värderingar när de står stick i stäv med gängse norm och det politiskt korrekta. För det krävs mod. Men vi är inte ensamma. Gud är med oss och vill bistå med allt det han har för oss. Hans kärlek, vishet, kraft och styrka. Att vara efterföljare innebär att lyssna och ta efter de människor också som går den vägen. Som vittnar om Jesus i deras liv. Man behöver söka sig till de människor och miljöer som är fyllt med Guds nåd och barmhärtighet. Människor som bär på Guds helighet och som är föredömen och som visar på vägen. Vi behöver varandra för att orka och inte släppa taget om det frälsande liv som han givit oss. Annars är det lätt att falla tillbaka till det meningslösa liv som vi ärvt av våra fäder.

Heb 4: 1-2 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte hade smällt samman med dem som hörde det.

Här har vi en nyckel till efterföljelsen. Ordet behöver smälta samman med den som hör det. Ordet behöver få ingång i våra själar och utföra det uppdrag det är sänt för.

 

Paulus skriver i Fil. 2: 15

Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning för att hans goda vilja skall ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt bland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord.

Vad betyder det här?

Jag tänker att det är Guds ansvar att helga oss och vårt ansvar att låta honom göra det och jag tänker att när han väl får fritt utrymme att verka i oss med både vilja och gärning så helgelsen får ske inom oss då blir det naturligt för oss att göra hans vilja. Att tänka hans tankar, säga hans ord och utföra hans gärningar. Vi gör det utan att klaga och tveka. Han vill vara Herre i våra liv genom att vi själva vill det. Vi får vända oss till honom och be om detta. Be om att han visar på områden där han inte är Herre. Där han inte är helig för oss. Be om att han helgar oss. Be om förlåtelse när vi vet att vi inte gör rätt. En ständig bön inom oss. Och var så säker han svarar på den bönen.

Jag avslutar predikan med några bibelord som understryker det som tidigare sagts.

Sak 4:6 Inte genom någon människas styrka och kraft skall det ske – utan genom min Ande, säger Herren.

Ef 2:8-10 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi skall vandra i dem.

Heb 12: 2-3 Lyft blicken och se på Jesus Kristus tron upphovsman och fullkomnare så att ni inte tröttnar och tappar modet.

Heb 4: 14-16 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid.

Han vet våra svagheter och det vi kämpar med. Det viktiga är att vi är ärliga med honom vad det än gäller. Inga religiösa vitamålade historier utan naket och ärligt ska vi komma till honom och han är mer än villig att helga oss, hjälpa oss och göra oss till hans efterföljare.

 

 

 

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This