Navigation Menu+

Gud hör bön

Posted on jul 20, 2016 in Andakt, Bön |

 

Bön

 

Ladda ned ljudfilen

 

Välkommen till stund vid Jesu fötter. Den här stunden som är en andakt ska tala om att Gud hör våra böner.
Om det kan man läsa om 1 Joh 5:14-15

Jag läser:
”Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.”

Här verkar det som att den som är säker på sin sak, har en tillräckligt stark tro den får bönesvar. Den som vacklar i sin tro och inte är så säker på sin sak får inte bönesvar. Så tror jag inte texten säger. Det jag tror att texten vill visa på är att det är relationen med Jesus som är grunden till vår bön. Jesus vet vem han är och vad han vill. Jesus är inte en katalog där man lägger in sin order och efter en tid kommer precis den varan man beställt. Nej bönen handlar om att leva i en nära gemenskap med Herren och genom den gemenskapen lära känna Guds vilja för ens liv. I den relationen lär vi känna Jesus som den han är och hans vilja och bönerna formas därefter. Även om vi aldrig ska tveka om att be Herren om det vi känner att vi behöver vad det än är så blir bönen inte i första hand ett sätt för oss att få saker och ting, utan ett utryck för en innerlig och nära gemenskap mellan oss och Gud.
I den gemenskapen formas vi efter Guds likhet och hans tankar, ord och gärningar blir våra. Alltså våra behov ändras och formas efter Guds egen vilja. Och bönen – vårt samtal med Jesus blir en ton som behagar Gud.

Vi får komma med våra önskemål även fast vi inte är så helgade och totalt formade efter hans vilja. Men vi får räkna med att ju mer vi umgås med Jesus och Guds vilja får bli ett med vår vilja desto fler bönesvar kommer vi att få. Därför att våra böner springer mer och mer utifrån Guds goda vilja för oss. Men även om vi kanske ber om ting som Gud vet inte är det bästa för oss så hör han. Han svarar men kanske inte på det sättet vi önskar alla gånger. Svaret är ändå alltid gott och frälsande. Vi är hans barn och han älskar oss inte för att vi ber på ett bra sätt eller alltid efter hans vilja. Nej, han älskar oss därför att han älskar. Precis som en förälder älskar sina barn villkorslöst. Sen får inte alla barn allt det som de själva vill därför att föräldrar vet att det inte är bra för barnet. Så ock med vår himmelske far. Han hör våra böner och svarar på det sättet som han vet är bäst för oss. Det kan vi lita på. Så ber vi och aldrig tycks få bönesvar så beror det inte på att Gud inte hör bönen utan att det beror på att Gud ser högre och längre än vi. Ber vi enligt Guds vilja men vi får vänta på bönesvaret, så finns det orsaker till det med. En sak är säker i detta Gud älskar oss, han hör våra böner och vi får även det vi ber om när vi vet i våra hjärtan att det är enligt hans goda vilja för oss.

Bön: Herre, tack för att du är så god och vill oss så väl. Tack för att vi får umgås med dig i bön. Vara nära dig, samtala med dig där vi lär känna dig och din goda vilja för våra liv. Hjälp oss lyssna in dig så att våra böner formas efter din vilja. Då kan vi också veta att vi kommer att få det vi ber om.
Amen.

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This