Navigation Menu+

2. Kolosserbrevet – Jesus är grunden för våra liv

Posted on jul 27, 2016 in Betraktelser | 1 comment

Cement

 

Ladda ned ljudfilen

 

Ni lyssnar till en stilla stund vid Jesu fötter. Marica Burman heter jagVi fortsätter med den andra delen av betraktelser ur Kolosserbrevet med att tala om att:

Kristus är grunden för våra liv.

Kol 2: 8-12

Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. 9 Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, 10 och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. 11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur 12 och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. 

Jesus Kristus är grunden för våra liv. Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Utan honom finns inte det som är till.

Det finns så många vishets läror både inom och utanför kyrkan som vill föra oss vilse- Paulus visar här att ett enda behövs – tron på Jesus Kristus. Han är trons upphovsman och fullkomnare. När vi kommer till honom och verkligen vill ta del av honom själv och det han har att ge oss – då får vi erfara att vi blir uppfyllda av allt det vi behöver för att känna oss tillfredställda som människor. Hur då tänker du? Hos honom finns läkedom både för vår inre och yttre människa. Hos honom finns lagens uppfyllelse, den lag som gör att vi människor kan leva i frid med varandra. Det som ingen religion kunde åstadkomma, det gjorde Gud när han försonade sig med oss genom det Jesus gjorde, nämligen att dö för att sona våra synder. Kristendom handlar om att ha en personlig relation till Jesus Kristus, inte religion med en uppsättning regler som vi människor ska följa för att blidka Gud.

Religion, som i sig saknar relation med den som skapat oss leder till konflikter, vilket vi ser och har sett prov på genom hela världshistorien.

Lagen, Guds vilja kan vi inte själva leva ut i egen kraft. Men kommer vi till honom, umgås med honom i hans ord och i våra hjärtan i bön så formas vi till att mer och mer att både vilja och förmå oss till att leva ut hans rättfärdighet och kärlek. Han har gjort oss levande genom att på korset utplåna den skuld som vittnade mot oss inför Gud Fadern. Den skuld som också omöjliggjorde att vi kunde komma nära Gud och vara helt uppfyllda av honom. Den försoningen mellan oss och Gud som Jesus har förvärvat gör att vi kan få ta emot sann läkedom båda för oss själva och vår omgivning. En läkedom som är total och av evighet.

Jesus är alltså grunden för våra liv. Och i honom finns kunskapens och vishetens alla skatter gömda. I förra avsnittet talade jag om att tron på Jesus är en hemlighet. Med det förstår vi att det är ingen automatik att vi kan leva i all den fullhet som finns hos Jesus. Vi måste söka honom för att finna honom. Han har också lovat att vi ska finna honom OM vi söker efter honom av hela vårt hjärta. Inte halvhjärtat utan fullt ut. Vi behöver hungra och törsta efter honom och det han har att ge. Jesus utropar också i Mat 11:25… Jag tackar dig Gud att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Så är Guds rike förskaffat. Att vara lite som människa är en öppen dörr till Guds rike och att finna Herren Jesus Kristus. En öppen dörr att få ta del av den storhet som är Gud. Men allt är av nåd. Ingen kan förtjäna sig en relation med Herren själv.  Det enda vi kan göra är att komma till honom och låta Jesus ge oss det liv han har lovat.

Bön: Du Herre, har utplånat all synd i världen i oss människor. I dig finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. I dig och endast hos dig lära vi känna Gud. Endast hos dig finner vi vår fullkomlighet. Herre, bevara oss från religion med olika läror och lagar som vi ska försöka följa så gott det går. Nej, vi kommer till dig och bara tar emot av det du vill ge oss av din vishet och klokhet. Din förmåga till att leva ett rättfärdigt liv och förmågan att älska med den kärlek som tillhör dig.  Endast hos dig finner min själ sin ro, endast du Herre är min klippa, min frälsare som jag förströstar på.

Amen

1 Comment

  1. Amen!

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This