Navigation Menu+

Uppenbarelsens ljus – Återkomsten

Posted on apr 23, 2017 in Jesu återkomst, Lärjungaskap |

LJus

Specificera URL för din fil

Uppenbarelsens Ljus – Återkomsten

Hej och välkommen till en stilla stund vid Jesu fötter och marica burman.

Den här predikan handlar om det ljus som uppenbaras i Jesus Kristus Guds son.  Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Vi ska tala om Jesus som världens ljus, det ljus som lyser upp våra hjärtan och vår livsväg och så avslutar jag med att tala om Jesu återkomst och tecknen som vittnar om att tidpunkten är nära.

Vi ber:

Herre Jesus Kristus tack för att du är det ljus som kommit in i världen. Jag ber att du ska lysa upp hjärtat hos den som lyssnar och levandegöra de ord jag säger, ord som är några sandkorn från din strand av evighet.  Din är äran och makten i evigheternas evigheter.

Amen.

Jesus säger om sig själv i Joh 12:8  ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Här ges ett löfte till den som följer Jesus. Hos den personen kommer inte mörkret att råda eller förblinda utan Guds eget ljus kommer att lysa upp personens sinnelag och dennes livsväg. Är vägen upplyst så vet man också var man går, man ser hinder, kurvor och backkrön.

Paulus skriver i Ef 1:18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Slut citat.

Guds ljus lyser i våra hjärtan genom den helige Ande och ger oss kraft till att förstå det hopp som han givit oss. Ett ljus som lyser i mörkret och ger hopp som bär igenom alla svårigheter hur mörkt det än kan te sig. Ett talesätt lyder ju att hoppet är det sista som lämnar en. Det hopp Gud ger är ett hopp som aldrig lämnar en.

Ps 63:6  Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp.

Han är vårt ljus som lyser upp vårt inre så att vi kan se vem han är och vilka vi själva är. Bibeln vittnar om att vi är skapade av Gud själv och att han såg oss innan vi ens var födda.

De flesta av oss försöker förstå vem vi är och vad vi vill med våra liv. För att vi ska lära känna oss själva måste vi bli speglade. De första vi alla speglas i är våra föräldrar och sedan andra i vår omgivning under livets gång. Beroende på hur omgivningen speglar en så blir konsekvensen att man växer upp med en god och sann bild om sig själv. Till att man kan älska sig själv och andra människor. Men det kan lika gärna leda till en falsk självbild som gör att man få vandra med låg självkänsla och svårigheter till självrespekt och att älska sig själv och andra människor.

Den vi ofta glömmer bort att spegla oss i är Gud själv – han som har skapat oss. Han har uppenbarat sig genom Jesus Kristus som en gång vandrade på denna jord och han gör det än idag genom Jesus i den Helige Ande som bor i varje troendes inre. För att vi ska få en sann och verklig bild om vem vi är så måste vi spegla oss i Jesus, som är verkligheten själv, i hans ljus genom bön, bibelläsning och naturligvis även i andra människor – dem som älskar oss och vill oss väl. I hans närhet så växer vi som människor och vi får ett hopp som aldrig sviker. Tyvärr är det många, skulle säga, de flesta i vårt land som aldrig får chansen att spegla sig kärleken från Gud eftersom vi är ett land som för många år sedan vänt Gud ryggen.

Du som lyssnar – Upplever du mörker i ditt liv? Upplever du att du inte känner sig själv? Sök dig nära Jesus. Han skall lysa upp din tillvaro så du får se den och dig själv utifrån hans perspektiv och hans kärlek.  Har du mörker inom dig, onda tankar, oförlåtenhet kanske hat – låt Jesus lysa på det och omvänd dig så får du förlåtelse och kan ta emot hans kärlek. Låt honom få rena ditt hjärta från all orättfärdighet ty han säger att saliga är de renhjärtade de skall se Gud. Kommer mörkret från annat håll – håll fast vi Guds nåd och sanning. Låt hans ljus råda inom dig så du vandrar i hans sanning och inte stapplar.

Ps 17: 4-5 David skriver: Vad människor än gör tar jag mig till vara
för våldsverkares stigar genom dina läppars ord. 5
Mina steg håller sig stadigt
på dina vägar, mina fötter stapplar inte.

Han vill lysa upp vår inre människa så att vi kan se.. Se verkligheten själv och få förstå mening till varför vi finns till.

I vårt land Sverige är det många som inte vill tro – som anser att kristen tro grundar sig på sagor och myter.

I Mat 17: 1-3 står det:

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. 2 Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3 Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom.

Petrus som var en av lärjungarna tar upp den här händelsen i hans 2:a brev. Han skriver:

Citat: Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. 17 Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” 18 Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget. 19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Slut citat.

Kristen tro grundar sig inte på myter eller sagor som många icketroende av idag uttrycker. Det kan var och en som blivit frälst och bär tron i sina hjärtan intyga. Petrus vittnar ju om att han själv vandrade med Jesus i egen hög person och var tillsammans med honom uppe på berget där Jesus förvandlades och lyste med ett ljus som ingenting här i världen kan uppbringa.

Det ljuset är av evighet och inget mörker kan få det att slockna. Det bevisar även texten om när Jesus uppe på berget möter Mose och Elia. De herrarna var för längesedan mänskligt döda men lever i det eviga, i ett ständigt nu. Det ljus som lärjungarna fick vittna om är det ljus som kom från himmelen från det eviga och som har trätt in i vår timliga värld.

Till dig som tillhör Jesus fortsätt och sök dig nära det ljuset. Sök dig nära vår Herre Jesus Kristus. Låt dig uppfyllas av honom så att du växer till i mognad och blir stadig i tron.

Till dig som inte ännu tror – omvänd dig och be om förlåtelse för dina synder så får du förlåtelse och hans frälsning istället och Guds ljus ska börja lysa inom dig.

Han har kallat oss alla till att tillhöra honom som älskar oss så djupt att han gick i döden för att betala straffet för alla våra synder och rena oss från all orättfärdighet. Han vill ge oss ett nytt liv som trots alla svårigheter är ett meningsfullt liv. Ett liv som ger bäring och styrka till att leva ett liv som gör skillnad inte bara här och nu utan i all evighet.

Vi talar om Guds ljus som lyser i vår mörka värld. Gud kom ner till vår värld genom sin son Jesus Kristus. Han är det ljus som lyser i varje troendes hjärta. Han är den som lyser upp den troendes livsväg.

Jesus säger i Joh 12:35-36

”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.”

Vandrar du nära Jesus så kan inte mörkret råda inom dig eller övervinna dig. Utan hans ljus leder dig rätt på din vandringsstig. Hur lyser han upp din stig? Jo, genom ordet och genom den helige Ande. När du läser hans ord, så får du lära känna honom och ordet börjar så småningom lysa upp din väg. Som det står i ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Lyktan är här en bild på den helige Ande.

Vi behöver Guds hjälp för att förstå hans vilja med sitt ord. Enbart vårt eget förstånd räcker inte till. Läser vi det enbart med vårt eget förstånd så kan man tolka ordet det till nästan vad som helst. Vad som helst som passar en själv. Men ordet är först och främst till för att upplysa oss och undervisa oss om vem Gud är och om hans vilja och vad som passar honom.

I ps 119:131 står det: När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd
åt enkla människor. 131

Även om vi kan vara de mest intelligenta människor här på jorden så är vi i jämförelse med Gud, alla enkla och är i behov av upplysning när det gäller Guds rike och hans vilja. Både för vårt eget liv och för vår värld.

I Jes 55:9 säger Gud: Nej, så mycket som himlen
är högre än jorden, så mycket är mina vägar
högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Du kan inte och vet inte bättre än Gud. Men han vill mer än gärna uppenbara sina tankar och vägar för dig om du söker Honom av hela ditt hjärta.

Vet du om Guds vilja för ditt liv? OM inte… sök hans ansikte. Läs hans ord i bön om att den helige Ande ska uppenbara ordet för dig. Lev i bön genom att samtala med honom och berätta alla dina önskningar för honom då skall hans frid som övergår allt förstånd bevara dina tankar och ditt hjärta i Jesus Kristus.

Känner du till hans syfte med vår värld? Om inte.. läs hans ord och lyssna till dem som särskilt söker Guds vilja för vår tid – profeterna. Men var vaksam så att du inte förs bakom ljuset av självutnämnda profeter som bara profeterar välgång och att allt är väl. För allt är inte väl och vi lever i den sista tiden. Vi ser mycket ondska i världen och i människan och många gånger har man svårt att förstå dig på både sig själv och andra.

Jeremia predikar om människans hjärta:

Bedrägligare än allt annat är hjärtat,
det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?

Det hjärtat är fullt av talar munnen. Därför måste vi alltid pröva allt som sägs gentemot Guds ord. Även det jag säger här idag.

Men vart leder då den väg som Herren själv lyser upp och ger förstånd att förstå?

Jo, till rättfärdighet och en tro på Jesus Kristus. En tro på vem han är och vad han har gjort och vill göra. En tro som ger förmågan att leva ett liv som behagar honom. Ett liv i meningsfullhet och tänkande och görande om den nästas bästa. Ett liv i sann kärlek som läker själsliga sår och ger tröst för dem som sörjer. Ett liv i glädje över att få vara ett Guds barn.

Och allt är en gåva från Gud. En tro och ett liv som levs i förväntan. Förväntan på att han skall komma tillbaka på samma sätt som han lämnade jorden och eliminera all ondska.

För den tid vi lever i nu börjar närma sig sitt slut. Mörkret blir allt mörkare men det ljus som är i de troende som följer Jesus växer sig allt starkare ju närmare slutet vi kommer.

I Ord 4:18 står det:

De rättfärdigas stig
är lik gryningens ljus, som växer i klarhet,
tills dagen når sin höjd.

Men de ogudaktigas väg
är som djupaste mörker, de märker inte det
som vållar deras fall. Slut citat.

Vilken dag talas det om här? Jo den dagen när Jesus Kristus kommer tillbaka och ska skipa rättvisa här på jorden. Men till dess, den tidsålder som vi lever i nu kan man beskriva som en mörk tunnel. Det kan vara mycket mörkt i en tunnel men när man närmar sig slutet börjar man också skönja ljuset. Den här tidsåldern vi lever i är på väg att ta slut. Men det ljuset ser inte alla.

Paulus talar om detta vad gäller hur livet ser ut när man har ljuset och lever i sitt liv i ljuset. Rom 13: 8-14

Citat: Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv.  Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.  Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.  Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning.  Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund.  Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Slut citat.

Detta skriver Paulus för ca 1950 år sedan så måste inte detta var än mer angeläget för oss idag?!

Här beskrivs de tecken som jag tror kommer att vara vid tiden nära Jesu återkomst: Men detta måste ni pröva: När vi närmar oss slutet kommer ett av tecknen vara att de sant troende i Kristus kommer att leva på ett allt tydligare sett efter Guds vilja och behag. Man låter sig tvättas ren i Jesu blod och lever i rättfärdighet allt tydligare. De har inte tillbett odjuret Anti Krist, de har inte tillåtit märket i pannan eller handen därför att de har smörjelsen från den Helige och känner sanningen. För det har de dessutom blivit förföljda, angivna och straffade.

Rom 8: 36-39 står det:

Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår .
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,  höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Här kan man se och ana vem som är troende i hjärtat och vem som bara är namnkristen som bär tron som en mask men inte vill veta av dess kraft.

Skiljelinjen mellan den som vandrar i ljuset och den som vandrar i mörker kommer inte bara vara i eller utanför kyrkan. Den kommer att gå som ett svärd rakt genom församlingen.

Nu är det mörkt i vår värld. Mörkret är kompakt och vi upplever tror jag oavsett om man är troende eller inte att mörkret tätnar. Det är en korrekt iakttagelse för bibeln berättar att ju närmare slutet vi kommer desto mörkare kommer världen att bli. Ett mörker som kommer till uttryck på många olika sätt: Det är bara att slå på Tv:n och titta på nyheterna så får man veta vad det handlar om. Terror, krig och naturkatastrofer. Miljön som håller på att förlora sin motståndskraft.

Vad gäller terror kan vi inte i Sverige längre säga att det händer inte här. För nu har det hänt. Den 7 april 2017 kapades en stor lastbil som sedan körde in på Drottninggatan och i vansinnig fart färdades längs gatan och som slutligen brakade in i Åhlens huset. I sin färd togs oskyldiga med som offrades längs vägen. Mitt i centrum av Stockholm. Det som man fick erfara i allt detta fruktansvärda var dock enskilda människors omedelbara hjälpsamhet och varma hjärtan. Det visar att i kristider vaknar vår kollektiva kärlek till varandra. Tack gode Gud för det!! Men i förlängningen så tenderar denna kärlek och solidaritet med varandra att bytas ut till den individualistiska och egoistiska attityden som råder hos oss människor av idag. I skrivande stund hoppas jag att denna analys slår fel. Det får framtiden utvisa.

Tillbaka till det generella som händer hos oss i den övriga världen:

Inommänskliga relationer trasas söner i ex Otrohet, kvinnomisshandel, barnmisshandel, trafficking, övergrepp av alla de slag. Det sker förföljelse främst av kristna och människor svälter.  Många börjar nu bäva inför vad som komma skall. Profeter inom den profana världen börjar skalla om att vi lever i farliga tider.. militär upprustning, flyktingvågen som vållar strider och som tycks ge främlingsfientliga partier vind i seglen. Kärleken håller på att kallna. De människor, som inte har det eviga hoppet inom sig utan enbart lever för den här världen som sakta men säkert går under, känner naturligtvis ångest och vanmakt. Inte undra på det!! Allt det som de bygger sitt liv på håller ju på att rämna.

I brevet till Thessalonikerna säger Paulus att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: Fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda och de slipper inte undan. Men som han säger vidare dem som tillhör Herren lever inte i mörkret utan har livets ljus. För dem kommer inte den dagen som en överraskning.

Fred och trygghet?? Skulle det inte bli mörkare och mörkare?? Jo, men precis innan Jesu återkomst kommer det en fred på jorden. Men det är en falsk fred som är skapad av en falsk Messias – Anti krist. Han är ett verk av Satan och många kommer att hänföras av honom, troende och icke troende och hans över hans förmåga att ena världen. Han kommer att vara en karismatisk och manipulerande person som börjar sin bana mitt i församlingen – Guds folk och som kommer att skapa enhet på alla plan, religiösa, politiska och mänskliga.  Han kommer att vara det svar som människorna skriker i förtvivlan på alltefter att världens våld ökar och mörkret tätnar. Och han kommer att lyckas. Lyckas att bygga ett fredsrike här på jorden. Det är ett falskt rike med ett falskt ljus och som bara varar en kort tid.

Johannes skriver: Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.  Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Slut citat.

De som har låtit sig luras tror att det är Messias som har kommit.  Men i själva verket är det Anti Krist.

Jag läste för en stund sedan: De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd. 

De kommer att se ljuset när slutet närmar sig. De har inte låtit sig luras utan vet att den verklige Messias – Jesus Kristus är på ingång och står beredda att ta emot honom när han kommer i sitt majestät, därför att de har ljuset inom sig. Guds ljus som lyser upp vägen genom mörkret.

Jordens alla grundvalar vacklar, mänskliga, ekonomiska, miljömässiga. Jesus varnar för att bygga sitt liv på annat än honom själv. De som inte hör hans ord och inte följer honom bygger sitt hus på sanden och när stormen kommer rasar allt som ett korthus och fallet blir stort. Men den som har sin tillit till Herren bygger sitt hus på klippan. Stormen kommer men det står stadigt fast eftersom huset är byggt på den eviga grundvalen.

För dig som inte vill tro eller som tvekar: Idag lever vi i nådens tid och ännu finns det tid att vända om. Vi får säga som Johannes döparen sade: Omvänd er ty himmelriket är nära!!

Jag läste nyss: När folk säger: Fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda och de slipper inte undan.

Vad för undergång talar Paulus om?

Framförallt handlar det om att Jesus skall göra slutföra det som han gjorde på korset: förinta den som ytterst står bakom all ondska i den här världen – Anti Krist – Satan själv.

Det handlar också om att när Jesus kommer tillbaka skall han skipa rättvisa och döma dem som inte velat tillhöra honom. Inte velat ta emot den kärlek som han har, inte velat ta emot försoningen som han vann åt oss på korset utan istället vänt honom ryggen och valt att gå sin egen väg. Det handlar alldeles säkert om dem som här gjort ett medvetet val. Det handlar om alla nationer som inte har välsignat Israel – hans egendomsfolk utan istället valt att förbanna dem. Hans löfte till Abraham står kvar: 1 Mos 12:3 ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Gud vill välsigna. Men den välsignelsen måste man också vilja ta emot. Och den som inte velat det i detta livet – varför ska man då vilja det när han kommer tillbaka? Guds frälsning är en gåva. Gud tvingar inte sin godhet på någon. Då skulle det inte längre vara godhet. Här finns det ett val att göra.

Det kommer att bli en rättvis dom. Ingen kommer att kunna ifrågasätta hans domslut. Men för dem som har renat sig i Jesu blod och fått sina synder förlåtna kan stå med höjt huvud och välkomna hans ankomst. De behöver inte gömma sig i skam.

Så till sist: Jesus har ännu inte kommit så än finns det tid till omvändelse. Än finns det tid till frälsning och syndernas förlåtelse. Och Gud säger att han vill att alla ska komma till insikt om sanningen och vända om och bli frälsta, därför väntar han… Jesus säger att idag är frälsningens dag. Så till dig som lyssnar som inte ännu har avgjort dig. Jag ber dig å Kristi vägnar låt dig försonas med Gud. För Jesus Kristus som inte gjort sig skyldig till synd – han tog din synd på sig och i sin kropp bar han din synd upp på korset där han i smärta betalade priset för din skuld inför Gud. I honom har du fått förlåtelse för alla dina synder och överträdelser vilka de än är. I honom har du din upprättelse. Hos Jesus har du ditt skydd mot den ökande ondskan och Anti Krist som verkar i kulisserna men som en dag kommer att uppenbara sig.

Och till dig som vet dig vara frälst citerar jag från Luk 21 ”Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån.  Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.  Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.  Men när det här börjar hända, så räta på dig och lyft ditt huvud, för din befrielse närmar sig.”

Låt oss be:

Herre, du är det ljus som kommit in i välden. Ditt ljus som är av evighet. Ett ljus som inget mörker kan släcka. Herre, jag ber för var och en som lyssnar att du ska lysa upp deras hjärtan så att de kan se det hopp som du har för dem. Kom med ditt ljus och lys upp mörkret i vår värld och i våra hjärtan så vi kan vända om och få förlåtelse för våra synder och bli renade så att vi kan se dig och följa dig vår Herre och vår Gud.

Amen.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This