Navigation Menu+

Gör det lilla du kan

Posted on sep 10, 2017 in Betraktelser, Guds rike, Lärjungaskap | 4 comments

Tjäna

Specificera URL för din fil

Gör det lilla du kan

Välkommen till en stilla stund vid Jesu fötter. Den här stunden ska vi tala om hur Guds rike är förskaffat. Men först ber vi en bön.

Herre, jag överlämnar den här stunden och det som jag kommer att tala ut i dina händer. Gör det du vill med det och tala personligt till var och en som lyssnar.

Amen.

Guds rike är i mångt och mycket ett rike som inte går samma vägar som i den värld vi lever i här på jorden. Jesus säger i Mat 11:25 att han tackar Fadern för att han uppenbarat Guds rike för dem som är som barn. Alltså de människor som har ett lyhört ödmjukt hjärta. Guds rike har en Kung som regerar och dess invånare är hans tjänare. I Mat 25: 34-40 kan vi höra Jesus berätta på några sätt som man tjänar honom i det rike

Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Att tjäna Herren är inte alltid så som vi ofta tänker oss. Vi tänker kanske många ggr att det är de storslagna gärningarna som är att räkna med. När vi varit med om stora under kanske, sett stor förändring på grund av våra gärningar. Men i denna text visar det sig att de som tjänat Herren inte har vetat att de gjort det!!

Vad beskrivs som tjänande här? Jo, man har visat barmhärtig mot de svaga och kanske de i människors ögon föraktade. De som inte har varit sig själva nog. Visste de inte att de hade betjänat de svaga? Jo, nog visste de. Men de hade inte varit så medvetna eller tänkt på att de samtidigt hade visat Herren själv sin barmhärtighet. Och de hade inte gjort det för egen vinning skull för att få hans eller andra människors uppmärksamhet. Utan förbehåll de hade gjort det utan att vänta sig något tillbaka. Ett osjälviskt tjänande.

Lisa Sandell var en författare som skrev många psalmer. Bland annat en som heter ”Gör det lilla du kan”. Jag ska läsa den sista versen från den psalmen. Den lyder så här:

Gör det lilla du kan och besinna, att Gud
Hos oss alla blott trohet vill se!
O, så gläds att få gå med hans ringaste bud,
Och att själv han all hjälp vill bete.
O vad fröjd, om en dag han ock säger till dig:
Vad du gjorde, det gjorde du mig!

Jag tycker den här psalmen är en av de vackraste som finns att sjunga. Orden är fyllda av en kärlek till vår Herre som är sällsynt att skåda nu för tiden. Inget här talar om mänsklig storhet och framgång. Tvärtom.. den talar om att i människans ringhet. Samtidigt andas den en tillit till att vara djupt älskad av Gud och som fått uppdraget att tjäna Honom som älskar henne så djupt. Uppdraget att göra det hennes Herre specifikt kallar henne till om än det i människors ögon ringa är.

Du som lyssnar är den personen som Herren älskar och kallar till tjänst.

Till dig som lyssnar som tänker oh, jag älskar min Herre, men hur tjänar jag dig? Gör jag någon nytta för dig i ditt rike? Jag som bara kanske hjälper en tiggare med en slant i koppen… eller städar och gör kyrkkaffet i kyrkan. Gör det verkligen skillnad? Det är ju så ringa..

Till dig vill jag säga.. ja det gör skillnad. Särskilt om du vet att Herren kallar dig. Det han vill se är trohet mot Honom och inget annat. Det är ändå Han som gör sitt verk genom dig på det sätt han så önskar.

I den första versen skriver Lina Sandel i sin psalm:

Gör det lilla du kan,
gör det villigt och glatt,
Snart de dyrbara tillfällen fly!
Efter vår kommer höst, och på dag följer natt,
Då kanhända ej morgon skall gry.
O, var flitig att så, medan ännu är tid,
Att din skörd måtte mogna i frid!

Vårt liv är även utmätt och du vet inte när din tid är till ända.. därför skall vi vara ivriga att göra gott. Vi är kallade att förvalta vår tid väl här på jorden och det gör vi på bästa sätt genom att just lyssna till vår Herre, lyssna till hans tilltal i våra hjärtan och följa honom i det vi upplever att han kallar oss till oavsett hur litet det än må vara. I den lydnaden finner du din sanna glädje och din sanna frid i ditt tjänande.

Vi ber:

Tack Herre för att vi får tjäna dig genom att göra det lilla vi kan. Du mäter inte värdet i våra gärningar som vi människor gör – nej ofta så är det stora för dig smått i människors ögon och tvärtom. Herre, jag ber lär oss att förstå vad du vill med våra liv. Tala till var och en om vad du kallar dem till och lär oss att förstå det som du främst söker efter.. att du önskar att vi ska kunna lyda dig utifrån vår kärlek till dig.

Din fråga till Petrus när du kallade honom till tjänst var en enda: Älskar du mig?

Den frågan ställer du även till oss. Älskar ni mig?

Till dig som lyssnar och vill tjäna honom ställer han frågan, älskar du mig?

Tack för att ni har lyssnat. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

4 Comments

  1. Underbart!

    • Tack Carol!

  2. Fina och läkande tankar, Marica!

    • Tack! Så glad att du blev välsignad!

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This