Navigation Menu+

Läkedom i Jesu sår

Posted on sep 10, 2017 in Betraktelser, Guds rike, Kärlek, Lidande |

Ros

 

Specificera URL för din fil

 

Välkommen till en stilla stund vid Jesu fötter. Vi ska den här stunden rikta våra tankar kring helandet genom Jesu sår.

Men vi ber en lite bön innan.

Tack Herre för att vi får vända våra hjärtan till dig. Tack för att vi stilla oss en liten stund vid dina fötter och lyssna till ditt ord, till det du vill ha sagt till oss den här stunden.

Herre, jag ber att du ska tala genom mig och genom de ord jag upplever du har gett mig. Jag ber att dina ord ska ge läkedom och upprättelse, amen.

Jag ska börja med att läsa från Jes 53: 3-6.

Jag läser:

Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man
och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.
Men det var våra sjukdomar
han bar,  våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom
för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad
för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom
för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld
lade Herren på honom.

Den här texten handlar om vad Jesus har gjort för oss och gör för oss än idag. Läkedomen det handlar om i denna text är frisättandet från vår synda skuld inför Gud. Det handlar om andlig befrielse och läkedom.

När Jesus dog på korset dog Han i vårt ställe. Han betalade priset för mänsklighetens synd för alla tider. Och du och jag som tillhör den mänskligheten blev satt fri till att ta kunna ta emot förlåtelse, kärlek och läkedom från våra synder inför Gud. Det sker när vi genom att med vår mun bekänner Jesus Kristus som vår Herre och i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom ifrån det döda.

Och när vi gjort det kan vi börja leva tillsammans med Jesus o träda in i den konsekvens Hans försoningsverk på korset ger. Nämligen ta emot Hans förlåtelse för våra felsteg och brister låta Honom möta vårt inre o ge läkedom för våra sår o smärta som vi bär på pga av våra egna och andras begångna synder. Vi själva är en del av att både ha blivit utsatta för andras tillkortakommande och fått sår och smärta inom oss och själva varit orsaken till andras sår.

I den insikten kan vi i vår tur ha förståelse för andras fel och brister, finna kraft till att både ge och ta emot förlåtelse och vara föremål för hjälp till läkedom för andra människor.

Men källan till den läkedomen kommer inte från oss utan från Jesus Kristus som bor i dem som tror på honom.

I läkedomen från Jesus får vi erfara hans nåd och kärlek. Hans omtänksamhet och barmhärtighet. Vi får komma hem och vila ut. Det är så många människor som har behov av Guds nåd och läkedom därför att många lider i vårt land. Men inte bara enskilda människor utan hela vårt samhälle är i skriande nöd och behov av läkedom!! Vad behövs för att vårt land ska få läkedom? Jo, att hans eget folk böjer knä i bön och ber om förlåtelse för vårt lands bortvändhet. Det som behövs när att vi ropar till honom dag och natt är att vi ber för våra makthavare att de ska ta rättfärdiga beslut. Det som krävs är att vi som Guds folk får bli renade, fostrade och väl skickade till att utföra hans verk här på jorden.. att förkunna det glada budskapet i tankar, ord och gärningar.

Vår kyrka lider nöd, vårt folk är i nöd, och vi behöver ta emot nåd och frälsning från vår Gud som ger läkedom både för den enskilde och därmed för vårt land.

2 krön 7:14

men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Jag sa tidigare att den som lever med Jesus och har tagit emot läkedom från Honom kan få vara en kanal för Hans läkedom till andra människor. Vad menar jag med det? Jo, när du får ta emot läkedom från Herren så har det skett ett djupt verk inom dig. Alla som vet sig vara helad på något sätt vet också att det varit en livsförvandlande händelse i ens liv som man inte kan dölja. Det blir ett vittnesbörd om Guds godhet, om att han är en sann, levande och verksam Gud. Vi människor söker läkedom på många olika sätt. Och visst ska vi ex söka läkarvård när vi blir sjuka. Självklart.. men det finns även många andra olika alternativa vägar som människor tar till när läkarvården inte förmår. Mången ockult läkekonst får ta plats mer och mer i vårt samhälle. Men varför söker vi inte läkedom hos vår Herre, som har skapat oss och känner oss mer än vi känner oss själva? Jo, för att vi som folk i Sverige har vänt honom ryggen. Ateismen har fått ta trons plats under en lång tid. Men den här stunden vill jag peka på den som har sann läkedom under sin vingar: Jesus Kristus! Han har åtgärdat roten till all sjukdom och ondska som orsakar all den smärta och sår som vi bär på. Så låt oss vända tillbaka till honom som vi lämnat efter oss och be om hans nåd till förlåtelse!!

 

Låt oss be:

Fader i himmelen. Tack för att du sände din son Jesus Kristus för att befria människan från syndens konsekvens döden genom att ta straffet för människans synd när du dog på korset. Och du besegrade döden och all synd o smärta när du uppstod ifrån det döda.

Herre, jag vill böja mina knän inför dig och be dig om förlåtelse för vår bortvändhet, för den synd som begås och sker i vårt land. Herre, jag vill be om förlåtelse för vår kyrka, som också vänt dig ryggen.

Herre, jag tackar dig samtidigt att det finns kyrkor och många kristna och många av dina barn som lever nära dig. Men det finns också väldigt många som faktiskt vänt dig ryggen som gått in i världen och som bara lever efter världens sätt att tänka och som också låter världens sätt att änka bestämma hur det ska se ut i kyrkans värld, i våra liv. Istället för tvärtom. Herre jag ber dig om förlåtelse att du Inte är Herre i vårt land. Herre jag ber dig om förlåtelse. Jag ber dig Herre om din nåd att du ska läka oss och vårt land.

Jesus jag ber att Du ska få komma till var och en som lyssnar och som längtar efter frälsning, läkedom och helande. Kom dem till mötes och rör vid dem med dina sårmärkta händer o visa att Du vet hur de har det och kom med din befrielse.

Det ber jag Herre.

I Jesu namn.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This