Navigation Menu+

Himmelriket är nära – Del 1

Posted on dec 16, 2017 in Andakt, Betraktelser |

Strålar

Specificera URL för din fil

Himmelriket är nära

Hej och välkommen till en stilla stund vid Jesu fötter.

Det här är den första delen av 5 i serien med överskriften Himmelriket är nära.

När jag spelar in detta är det nära till jul. Vi firar advent – ankomst. Det är en underbar tid på året där vi får ihågkomma den största gåvan mänskligheten fått ta emot, Jesus Guds son som till vår värld för att vinna åt oss Frälsningen och det eviga livet med Gud. En bibeltext med välkänd julpsalm som citeras och sjungs varje jul är:

Jes 50:1-6

Vi läser den:

Trösta, trösta mitt folk!
säger er Gud.
Tala ljuvligt till Jerusalem
och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen
av Herrens hand för alla sina synder.
3

En röst ropar i öknen: ”Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken
för vår Gud.
4
Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark.
Herrens härlighet
skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat.”

 

Den här texten finns att läsa även i Luk evangeliet då i samband med Johannes Döparens tjänst. Den bibliska historien berättar att han kom till världen med ett gudomligt syfte: Hans uppgift var att bana väg och förbereda folket för Jesus synliga inträde i mänsklighetens historia. Hans uppgift var att predika evangelium och kalla folket till omvändelse, döpa dem med vatten och bereda för syndernas förlåtelse som Jesus skulle ge dem.

Johannes Döparen var en profet som höll till i öknen och människor kom ut till honom för att lyssna och många tog emot hans budskap. Sen kom Jesus.

Är då detta en historisk berättelse som bara har historisk betydelse, som enbart skett i en historisk kontext?

Nej. Denna händelsen har betydelse och relevans genom hela världshistorien, till våra dagar och fram till världen slut.

Johannestjänsten är en tjänst som vi är kallade till att verka i än idag. Predika evangeliet: de goda nyheterna om Jesus Kristus Guds son som kom till världen för att sona våra synder och att var och en som tar emot Jesus och tror budskapet får evigt liv. Att ropa ut: Omvänd er, ty himmelriket är nära!

Alla som har tackat ja till Jesus och nu lever som Guds barn är kallade till denna tjänst, att förbereda människors hjärtan till att ta emot Guds frälsning. Det kan vara genom förkunnelse, det kan vara genom att man visar barmhärtighet, det kan vara att stå upp för det som är rättfärdigt i vår syndiga värld osv. Att med sitt liv vittna om sin tro på det sätt Herren kallar, är en ynnest och en förmån. Det är inte alltid lätt, tvärtom så kan det stundom innebära svåra umbäranden. Men man går inte ensam, utan Herren är med och ger kraft, inspiration och glädje på vägen.

Som Johannes Döparen glädje fick bli så får vår glädje bli att Jesus Kristus ska bli större och vi bli mindre. Att Guds rena, omutliga och frälsande kärlek blir större inom och genom oss än vår egen ofullkomliga och partiska kärlek. Att Guds kraft får verka genom vår egen svaghet. Vi får vara dem som ger vidare Guds hopp och tröst till de sörjande, att hos Jesus är vedermödan som människa att stå ensam och övergiven i vår värld över. Hos Honom har de sitt eviga hopp om en gryende morgondag där Vår Herre skall ställa allt till rätta. Höjderna skall sänkas och dalarna höjas. Hans härlighet skall stråla över hela vår jord. Dom och rättvisa över allt ont skall skipas, de som blivit drabbade kommer få upprättelse. Och vi kan säga att den dagens ankomst närmar sig. Vi kan nästan höra stegen.

Låt oss be:

Herre, tack för att du sände din son som försoningsoffer för våra synder och att vi nu får leva i en gemenskap med dig som Guds barn. Ta emot din kärlek och ge den vidare. Och Tack för att du åter igen skall komma ner till vår jord i egen hög person. Då kommer vi får se dig ansikte mot ansikte och ditt rike blir synligt i all sin härlighet. Det är ett ord att finna tröst i.

Amen

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This