Navigation Menu+

Himmelriket är nära – Del 4

Posted on dec 16, 2017 in Andakt, Betraktelser, Lidande |

Himmel

Specificera URL för din fil

Himmelriket är nära

Hej och välkommen till en stilla stund vid Jesu fötter och fjärde delen i serien Himmelriket är nära. Jesus började säga när hans tjänst startade: Omvänd er, Himmelriket är nära. När man ser ut över vår värld kan jag tycka att hans uppmaning är mer aktuell och gällande än någonsin. Självklart jag kan ju bara se det som händer nu. Världens ondska och synd har varit stor under en lång lång tid. Men icke mindre nu kan jag tro. Men vad har hänt i vårt land. I västvärlden? Jo, vi har avskaffat ordet synd och dess betydelse. Nu skallar orden att människan är god innerst inne. Det är bara omständigheter i livet som gör henne ond. Men det säger inte Guds ord.

I sin Krönika i tidningen Dagen skriver Magnus Malm: Citat” Vi har avskaffat synden och därmed oxå möjligheten till ansvarstagande för våra handlingar.” Och Ta synden och nåden på allvar,Vem hade trott att en kultur utan synd skulle bli så obarmhärtig?”

Synden är en verklighet oavsett om vi vill kännas vid den eller inte. Men iom avskaffandet så får den utrymme att härja fritt. Vilket vi ser tydligt i vårt samhälle och i världen idag.

Metoo kampanjen som har fått sådant genomslag är såå viktigt och så välkommet. Inte en dag för tidigt. Det som lyfts fram här är symtomen och konsekvensen från att syndabegreppet har få stå tillbaka för en liberal och om det är bra för dig så är det bra mentalitet. Men det påståendet och förhållningssättet är inte sant och håller inte. Allt som en människa tycker är bra och för tillfället okej – är inte nödvändigt bra och för tillfället okej. Eller kanske för något tillfälle överhuvudtaget.

Människans svar på lösningen till problemet är information och kunskap och sedan förväntas människor att därefter leva efter den kunskapen. Hon blir lämnad till sitt öde att själv klara ut sitt dilemma. Men vill man nå lösningen totalt så är vägen stängd. Visst kan man förändra sig till en del. Men lämnas människan till sig själv att klara av det så lurar alltid synden runt hörnet. Om det skulle fungera med enbart information och att så göra därefter hade världen sett helt annorlunda ut. Visst är det viktigt med upplysning så är det och Gud har också gett upplysning genom att ha stadfäst sin vilja för hur människan ska leva och vad som är gott och vad som är ont, tydligt och klart. Det kan man läsa om i hans eget ord. Men vi är inte lämnade till att själva klara av att leva ut den godheten. Han har sänt Hjälparen. Den helig Ande – Guds egen närvaro – som ger kraft och förmågan till att leva ut det goda, Guds vilja. Men när människan medvetet förkastar hans vilja och envisas att stå emot om och om igen, så låter Gud henne att hemfalla till det hon eftersträvar. Och det får konsekvenser. Konsekvenser som hon inte själv vill bekänna sig till eller förstår att hon drabbas av.

Rom 1: 21-25.

Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem.20 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

21 Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar 23 och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

Till dig som lyssnar som lider av din egen och andra människors bortvändhet och ser konsekvenserna av människornas val: Till dig vill jag säga: Be till Herren om hans förbarmande både för dig själv och dina medmänniskor. Be att du, i hans nåd, får vara det salt och det ljus som gör skillnad i vår värld. Be Herren om mod att stå upp och vara ljus för Guds rättfärdighet även om det kommer att kosta. För vet att om du lever för Gud i en värld som har lämnat Honom så kommer du oxå att bli ifrågasatt ja kanske tom hatad. Men då ska du också vetaa att du inte är ensam, utan han som har all makt i himmelen och på jorden är med dig. Tala Guds sanning med nåd och kärlek. Se till att din panna är hård som sten men ditt hjärta mjukt och bärande på ömhet för dina medmänniskor och även dig själv. För vi är alla ofullkomliga och oförmögna att i oss själva leva efter Guds goda vilja, världen är brusten och vi drabbas alla av detta och det vet Gud. Vi behöver visa varandra och oss själva nåd och åter nåd. Gud har visat oss nåd genom att han har frälst oss i sin Son, för att i den frälsningen ge oss både viljan och kraften till ett rättfärdigt liv genom den helige Ande – vår hjälpare.

Vi ber:

Herre, tack för att du inte har lämnat oss till vårt öde att lösa våra problem och den ondska som finns i världen. Du har själv löst problemet genom att själv ta på dig all vår synd och betalat priset genom din död på korset i vårt ställe. På korset segrade du och hos dig finns förlåtelse och rening från all synd och skuld. Hos dig finns liv och kraft till att leva ut din godhet och din kärlek.

Amen

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This