Navigation Menu+

Himmelriket är nära – Del 5

Posted on dec 16, 2017 in Andakt, Betraktelser |

 

Ljus

Specificera URL för din fil

Himmelriket är nära

Välkommen till en stilla stund vid Jesu fötter och sista delen i serien himmelriket är nära.

Jesus Kristus – människornas ljus, skall komma åter.

Jesus kom till vår värld i ödmjukhet. Föddes som ett skyddslöst litet barn, helt beroende av sina jordiska föräldrar. Växte upp i ringhet. Levde under människans villkor ända till slutet, fast han var Kung. I villighet avstod han sin härlighet som Kung och Herre och lät sig kläs i mänsklig gestalt. Allt för att dela människans villkor men utan synd och på så sätt bli en värdig överstepräst och med sin kropp offra sig en gång för alla. På så sätt försonade han hela mänskligheten med Gud Fadern. Detta gjorde han när vi ännu var bortvända syndare. Men nu manar han oss att vända om och ta emot hans förlåtelse för våra synder och i gengäld får vi ta emot hans rättfärdighet och bli Guds egna barn. Allt detta i nåd. Vi lever under nåden och tar emot hans gåva i nåd.

Dock kommer det en dag när Jesus Kristus Guds skatt återvända till vår jord. Då inte som ett litet barn, utan just som den Kung han är. I makt och härlighet på himlens skyar, tillsammans med de heliga. Den dagen ska han sätta sina fötter på Oljeberget och skipa den rättvisa som så många som inte velat tro har anklagat honom för att inte ha gjort. Hur kan Gud vara god, när det ser ut som det gör i världen??!! Den dagen får alla sitt svar.

Huruvida den dagen kommer att ske i glädje eller i fruktan beror på huruvida du har det med Gud idag. Har du accepterat Guds erbjudande hans gåva till frälsning och förlåtelse för alla dina synder och överträdelser? Har du tagit emot hans nåd och kärlek som han har för dig? Lever du i frid med Gud? Räkna dig då som salig.

Har du förkastat Honom och hans erbjudande? Eller tror du att du kan förtjäna hans frälsning med goda gärningar? Oh, nej vilken villfarelse.

Frälst blir man genom Guds nåd. Det är en gåva. Det sker inte genom gärningar, ingen kan förtjäna Guds frälsning, den ges i nåd. Men för att du ska kunna ta emot hans gåva kan du inte ha din rygg mot honom, Du måste vända om.

Redan i Gamla Testamentet profeterades det på många ställen om frälsaren som skulle komma en dag. Läs ex Jes 53. Hes 36:26 profeterar om det Gud skulle göra: Citat: Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Slut citat

Det hjärtat får man i frälsningen och det är den helige Andes uppgift att övertyga den människan om hennes synd och nödvändigheten att omvända sig i sitt hjärta inte bara första gången utan under hela sin jordevandring. Inte varje gång för att vinna frälsning till evigt liv, den har man, utan att helgas till likhet med Jesus Kristus. Dock finns det en dag när det är försent. Den dagen när han kommer åter i härlighet.

Men än finns det tid till omvändelse. Ännu kan vi säga att idag är frälsningens dag.

Så som Johannes döparen sade i sina dagar och som jag säger dig: Har du inte tagit emot hans erbjudande så vänd om, be om syndernas förlåtelse och släpp in Jesus i ditt hjärta och ta emot gåvan, frälsningen och det eviga livet. Då kan du med tillförsikt och med högburet huvud glädjas den dagen Jesus Kristus kommer åter, din Herre och din Konung.

Vi ber:

Tack för att det ännu finns tid till omvändelse. Tack för att du i tålamod väntar på att varje liten människa ska upptäcka vem du är och vad du har att ge – frälsning från mörker, synd och evig död till att ta emot gåvan – det eviga livet tillsammans med dig och Gud Fader i ljus, rättfärdighet, frid och kärlek. Jag ber att du ska vara nära den personen som just nu lyssnar. Är den personen ditt barn tala in din frid och din godhet in i hjärtat och ge frimodighet att med stolthet berätta om vem du är. Är personen som lyssnar inte ännu ditt barn så ber jag att du ska knacka på den personens hjärta för att hon eller han ska kunna öppna och du kliva in så ni kan få dela det eviga livet tillsammans.

Amen.

Tack för att ni har lyssnat. Jag önskar dig en välsignad jul med nära och kära. Men framförallt önskar jag dig Guds rika välsignelse, kärlek och beredskap inför hans andra ankomst. Ty himmelriket är nära.

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This