Navigation Menu+

Beredskap – Predikan i Fällfors Pingstkapell 20181111

Posted on dec 6, 2018 in Guds ord, Guds rike, Jesu återkomst, Lärjungaskap |

Tupp

 

Ladda ned ljudfilen

 

Beredskap!

Vi nalkas Advent – som betyder Ankomst. Vi lever i en tid av väntan.. då menar jag inte väntan på att julen ska komma med sitt intåg utan vi väntar ju vår Herre Jesus Kristus, på hans intåg i vår värld – hans återkomst.

Jesus har talat mycket om hans återkomst och Han talat om hur livet kommer att vara strax innan han kommer åter. Som är en mycket tydlig del i det hela är att vi måste vara vakna och beredda.

Detta ska jag tala om idag.

Vad är det viktigaste som Jesus har manat oss till i vår väntan på hans återkomst?

Jo, att leva i vakenhet och beredskap.

Varför det? JO, så att vi inte blir vilseledda.

Mat 24.3 – 14 När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”

4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7 Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. 8 Men allt detta är bara början på födslovåndorna✱.

9 Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter ska träda fram och bedra många, 12 och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 13 Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

Här varnar Jesus att det kommer uppstå falska profeter. Varför denna varning? Jo att de har en stor påverkan på många människor och att frukten av att lyssna och följa dem är att man blir bedragen.

PÅ vilket sätt bedragen?

Jo, för det får den följden att om man lyssnar på dem och tar det till sig det som sanning – leder det istället bort från sanningen – ifrån tron på Jesus Kristus som är sanningen. Man leds bort ifrån det barnaskap som Jesus vann åt oss. Det barnaskap och den relation som är förutsättning till att kunna älska Gud av hela sitt hjärta, sitt förstånd och sin kraft och sin nästa som sig själv. Frukten hos dem som följer de falska profeterna blir att kärleken kallnar.

Dessa bedragare är inga timida typer som inte gör stora anspråk. Nej, det syns och hörs. De kommer med stora anspråk och levererar även stor tecken och under för att om möjligt övertyga massorna om att de är sända av Gud. Det man ska söka efter hos predikanter, profeter, lärare, evangelister osv deras inre drivkraft. För vems skull gör de det de gör? Och vem blir ärad och upphöjd i deras efterföljd? Då menar jag inte i orden utan i frukten.

Vilka falska läror talar Jesus om som vi ska vara vakna inför? Jo, bl a läran om hans återkomst.

Mat 24:23 – 28

Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är samlas gamarna.

Ex När du hör ordet om att han redan har kommit, när du hör människor förkunna att han är ute i öknen, eller i de inre rummen så lyssna inte.

Ty som blixten går ut från öster och syns ända bort till väster, så skall människosonens ankomst vara. Alltså.. han kommer med hast och med tydlighet!

Den dagen Herren kommer åter kommer det vara tydligt för alla människor över hela vår jord. Ingen kommer att undgå han ankomst.

Han kommer inte smygande och i doldhet. Utan fullt öppet, i stor härlighet och kunglig glans!!

Guds rike kommer att etablerad här på jorden den dagen Jesus kommer tillbaka. Och det är han som kommer att göra det. Det finns ex en lära som kallas Herraväldesteologi som går ut på att vi kristna ska inta olika samhällsområden och regera i dess system och på så sätt få herravälde över vår jord genom att människor, samhällen och till slut nationer blir frälsta. Sen kommer Jesus tillbaka. Detta är en falsk lära som göder det mänskliga köttet, egot till att åstadkomma något stort för Herren. Idel framgång och segrar. Och det tas avstånd till lidandet och att ta korset på sig.

Jesus beskriver vidare om de falska profeterna i Mat: 7:15-23.

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn✱ och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Minns ni att i slutet av mat 24 säger Jesus att iom att laglösheten ökar kommer kärleken att kallna.

Märk väl oxå här att kriteriet för att vara en sann profet inte är de under och tecken som utförts, utan om de känner sin Herre. Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Och man kan inte avgöra om det är en sann profet eller falsk på det yttre och egentligen vad de säger. Nej, det är som sagt motivet bakom som måste rannsakas och vilken signal får du i ditt inre.

Är det Herdens röst du hör eller inte?

Blir du förd till Herren själv eller till dig själv?

Vem blir upphöjd?

Kommer det en ström av frihet eller bundenhet emot dig?

Och vad ser du hos dem som lyssnar och följer den ledaren/förkunnaren?

Så, hur kan vi bäst leva i beredskap?

Jo, genom att lära känna Jesus.

Genom att leva så nära Jesus som det bara är möjligt. Kol 2:3 berättar att i Jesus finns kunskapen och vishetens alla skatter gömda. Hos honom finner vi allt vi behöver för att kunna leva ett liv i beredskap inför han återkomst. Att lära känna honom i en förtrolig och nära relation med honom. Att leva i ett enkelt barnaskap utan krav på prestation utan enbart vara nära Jesus och låta honom leva sitt liv i och genom dig. Då kommer du ha den beredskap som gör att du kan avgöra vad som är sant eller falskt. Då kommer du att kunna avgöra om det är en sann eller falsk profet du lyssnar till oavsett om det sker tecken och under eller inte, genom att du hör om det är din Herdes röst du hör eller inte. Just därför att du känner honom.

En brasklapp måste läggas fram här. När ni är vakna och kan avgöra detta så kan det också bli på det sättet att du inte blir lyssnad till av din omgivning. Den väg är bred som leder till fördärvet och det är många som går på den med den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den… tyvärr. Huruvida det blir på det sättet beror på dem du har omkring dig. När du vandrar i trofasthet med Gud så kan konsekvensen bli ensamhet. Men är det så så vet att du inte egentligen är ensam. DU har bara tagit på dig ditt kors och vars ok Herren bär tillsammans med dig. En viktig sak i detta är att om detta sker så vet att det inte är människor vi kämpar mot i första hand utan mot andemakterna i himlarymden som står bakom alla dessa villfarelser och falskhet. Människor har ju blivit bedragna. Och har vi själva blivit förda bakom ljuset så finns det förlåtelse och befrielse att hämta hos Herren, för dig precis som för alla andra. Så länge du inte medvetet har talat lögn i Guds namn för att på sås sett göra ditt eget namn stort och ärat. För den överträdelsen finns det ingen förlåtelse. Det finns nämligen en förhärdelsens gräns, även om den ligger långt inne och det krävs mer än vi har förstånd till att förlora vår frälsning.

Däremot så är risken stor att vårt livsverk brinner upp i den eld som Jesus kommer att förtära jorden med sin ankomst och att vi går miste om vår lön. Men hur som så är vår ande frälst och bevarad. Här måste jag dock poängtera att Gud är god och stor i mildhet. Han har överseende med våra svagheter och hans tålamod når upp till skyarna. Det krävs oerhört stora överträdelser och långvarig och från oss djupt envist bortvändhet för att det skall gå så långt.

Mina vänner, förmågan att avgöra mellan det äkta och falska kommer vara än viktigare vart efter tiden lider mot sitt slut. Och det gör man inte genom att vara stark i sig själv utan genom att ha all sin styrka och förmåga i Herren Jesus Kristus.

Ef 6:10-18 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på dig Guds vapenrustning som att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. 

Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Amen!

 

 

 

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This