Navigation Menu+

Betraktelse i juletid

Posted on Dec 16, 2018 in Betraktelser, Jesu återkomst, Kärlek |

 

Barn

Ladda ned ljudfilen

Bana väg för Herren

Jes 40:1-5

Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud.
Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder.

En röst ropar i öknen: ”Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.
Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark.
Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat.”

Vi lever i väntans tider. Vi är på väg in i juletid där vi av tradition firar Jesu födelse, Guds sons ankomst till vår värld. Det är en underbar tid på året där vi får ihågkomma den största gåvan mänskligheten fått ta emot, Jesus Guds son som föddes in i vår värld och gav oss Frälsningen och det eviga livet med Gud.

Den bibliska historien berättar även om en annan person som oxå kom till världen med ett gudomligt syfte: Johannes Döparen. Hans uppgift var att bana väg och förbereda folket för Jesus synliga inträde i mänsklighetens historia. Hans uppgift var att predika evangelium och kalla folket till omvändelse, döpa dem med vatten och bereda för syndernas förlåtelse som Jesus skulle ge dem.

Johannes Döparen var en profet som höll till i öknen och människor kom ut till honom för att lyssna och många tog emot hans budskap. Sen kom Jesus.

Är då detta en historisk berättelse som bara har historisk betydelse, som enbart skett i en historisk kontext?

Nej. Denna händelsen har betydelse och relevans genom hela världshistorien, till våra dagar och fram till och bortom tidens slut.

Johannestjänsten är en tjänst som vi är kallade till att verka i än idag. Predika evangeliet: de goda nyheterna om Jesus Kristus Guds son som kom till världen för att sona våra synder och att var och en som tar emot Jesus och tror budskapet får evigt liv. Att ropa ut: Omvänd er, ty himmelriket är nära!

Alla som har tackat ja till Jesus och nu lever som Guds barn är kallade till denna tjänst, att förbereda människors hjärtan till att ta emot Guds frälsning. Det kan vara genom förkunnelse, det kan vara genom att man visar barmhärtighet, det kan vara att stå upp för det som är rättfärdigt i vår syndiga värld osv. Att med sitt liv vittna om sin tro på det sätt Herren kallar, är en ynnest och en förmån. Det är inte alltid lätt, tvärtom så kan det stundom innebära svåra umbäranden. Men man går inte ensam, utan Herren är med och ger kraft, inspiration och glädje på vägen.

Det som behöver ske för att Jesus ska lysa starkt inom och genom oss är vi får rätt perspektiv på vår egen förmåga.

Johannes Döparens glädje behöver bli vår glädje, att Jesus Kristus ska bli större och vi bli mindre. Att Guds rena, omutliga och frälsande kärlek blir större inom och genom oss än vår egen ofullkomliga och partiska kärlek. Att Guds kraft får verka genom vår egen svaghet. Vi får vara dem som ger vidare Guds hopp och tröst till de sörjande, Gemenskap för de ensamma, mat och kläder till dem som inget har och meningsfullhet för dem som känner meningslöshet.

Det kristna livet handlar om Jesus. Han är vårt ljus i mörkret. Han är den som lyser upp våra hjärtan så vi kan se den han är. Utan Honom förblir vi i mörker och vi kan inte se vägen fram.

Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig

Vår värld och vårt samhälle befinner sig i ett andligt och moraliskt mörker. Det tätnar och ibland kan det bli mycket uppenbart. Det andliga mörker är den andlighet som inte kommer från vår Herre Jesus Kristus utan från andra håll. Det ser ut som ljus – men är mörker. Den mörkaste platsen som finns – är människans hjärta. Det är den platsen som behöver upplysas genom att Jesus får lov komma in genom frälsning. Morgonstjärnan som lyser upp allt som finns fördolt. 2 Pet 1:19

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Han är oxå den som har tagit hand om det onda och eliminerat det genom sin ställföreträdande död på korset där han tog straffet för alla våra synder och överträdelser. Han är den som i sin förlåtelse renar våra hjärtan från all orättfärdighet. Han, Jesus Kristus är den som med sin kärlek smälter det frusna och fyller våra hjärtan med kärlek, ljus och godhet som gör oss varma och älskande. Hans sanna och brinnande vittnen i de områden som är mörkt och kallt i vår värld.

Jesus kom till vår värld i ödmjukhet. Föddes som ett skyddslöst litet barn, helt beroende av de föräldrar som han fått tilldelat. Växte upp i ringhet. Levde under människans villkor ända till slutet, fast han var Kung. I villighet avstod han sin härlighet som Kung och Herre och lät sig kläs i mänsklig gestalt. Allt för att dela människans villkor men utan synd och på så sätt bli en värdig överstepräst och med sin kropp offra sig en gång för alla. På så sätt försonade han hela mänskligheten med Gud Fadern. Detta gjorde han när vi ännu var bortvända syndare. Men nu manar han oss att leva i omvändelse, ta emot hans förlåtelse för våra synder, ta emot hans rättfärdighet och leva i kärlek som hans älskade barn. Allt detta i nåd. Vi lever under nåden och tar emot hans gåva i nåd.

Dock kommer det en dag när Jesus Kristus Guds skall återvända till vår jord. Då inte som ett litet barn, utan just som den Kung han är. I makt och härlighet på himlens skyar, tillsammans med de heliga. Den dagen ska han sätta sina fötter på Oljeberget och skipa den rättvisa som så många som inte velat tro har anklagat honom för att inte ha gjort. Hur kan Gud vara god, när det ser ut som det gör i världen??!! Den dagen får alla sitt svar.

Hos Honom har vi vårt eviga hopp om en gryende morgondag där Vår Herre skall ställa allt till rätta. Höjderna skall sänkas och dalarna höjas. Hans härlighet skall stråla över hela vår jord. Dom och rättvisa över allt ont skall skipas, de som blivit drabbade kommer få upprättelse. Och vi kan säga att den dagens ankomst närmar sig. Ja, Vi kan nästan höra stegen.

Låt oss be:

Tack Jesus för att vi varje år i denna tid får påminna oss om det ofattbara under som skedde för över 2000 år sedan. Att du Gud blev människa-Tack för att du visade din kärlek och delade våra villkor som just människa i all sårbarhet och litenhet i denna onda värld. Du har gått före och älskat oss med din kärlek som smälter frusna hjärtan så vi kan älska med sann kärlek. En kärlek som befriar oss till att vara äkta, kärleksfulla och sanna så vi kan återspegla den som du verkligen är – Herrarnas Herre och Konungarnas Konung som inte ansåg det för litet att födas som ett oskyldigt barn, växa upp i en oansenlig by som ingen brydde sig om, leva genom att göra gott och sedan lida och dö på korset, bara för att du älskar varje liten människa.

Amen

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This