Navigation Menu+

Jesus – vår övervinnare. Predikan Fällfors Pingstkapell 2019-03-10

Posted on mar 10, 2019 in Lärjungaskap |

Hand

Jesus – vår övervinnare

Idag kommer jag att tala om att få uppleva seger över synd i ens liv för att därmed komma in i Guds vila. Kanske det låter som en utopi att bli fri från synd. OM man menar att människan kan bli helt syndfri på den här sidan evigheten, ja då talar vi om en utopi. Men det är inte det jag vill påstå. Det som jag ska lyfta upp är möjligheten att komma in i en vila från syndens makt inom områden som vi kanske brottas särskilt med.

Jag vill uppmuntra er att lyssna aktivt och ta det jag säger och kanske det som ni upplever att Herren själv talar till er om, ta hem det och granska det i skrifterna och begrunda. Låt orden få tid och möjlighet att lägra sig i era hjärtan och att göra sitt verk.

Vi ska börja med att lyssna till Guds ord från

Heb 3:12– 4:3.

Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. 14 Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. 15 Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring. 16 Vilka var det då som väckte förbittring, fastän de hade hört hans röst? Var det inte alla de som Mose hade fört ut ur Egypten? 17 Vilka var han vred på under fyrtio år? Var det inte de som syndade och blev liggande döda i öknen? 18 Och vilka gällde eden han svor, att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga? 19 Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in.

Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi som tror som går in i vilan.

Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Jesus bar två naturer, den mänskliga och gudomliga. Den mänskliga kom från Maria och den Gudomliga från Gud själv. Jesus som Gud övervann sin mänskliga natur i alla områden av sin mänsklighet. Varje tanke, ord och gärning som människan Jesus hade kunnat synda med övervann han med sin Gudomliga natur. Han var frestad i allt, dock utan synd. Därför har vi Jesus Kristus som vår stora överstepräst som vi får möta i nära gemenskap med i det allra heligaste, nådens tron.

Där möter vi Jesus, vi lär känna honom och får nåd och vishet i det vi står inför. Han ger oss styrka att uthärda om vi är i outhärdliga situationer. Han ger oss styrka att motstå syndens frestelser?!

Låt mig ta ett Ex. Du brottats inom ett visst område som du vet är synd eller så är du tveksam, du vet inte riktigt var gränsen går. Men du kämpar, försöker stå emot och lyckas men så trillar du dit igen. Du kanske känner vämjelighet inför dig själv och du hatar vad synden gör samtidigt så finns det ändå en belöning som du tillfälligt får från synden som du inte kan stå emot. Men du mår dåligt över detta. Varför? Jo, därför att du är Guds barn. Du är ett tempel för den helige Ande och synden kan inte härja helt fritt och obehindrat inom dig. Men du faller om och om igen fast du vet att det inte är Guds vilja. Du har bett om förlåtelse hur många gånger som helst och du har fått förlåtelse och frid i samvetet och sedan kommer frestelsen och du klarar inte av att stå emot. Skuld och vämjeligheten kommer tillbaka. Detta pågår och plågar dig tills du en dag du kommer till din vägs ende, ger upp och du inser att du för en totalt hopplös kamp mot synden som du aldrig tycks vinna över. Du känner en sådan vanmakt och sorg över att ideligen bedröva Gud. Allt känns helt hopplöst!

Här har du nu två val. Antingen så kvarstår du i det stadiet och synden på det området kommer alltid att plåga dig och föra med sig andlig död som är en förebild från G.T där de verkligen dog på riktigt pga av sin olydnad. Eller så kan du välja att vända dig till Gud igen inför nådens tron, men nu i all din nakna förnedring utan att dölja någonting. Kanske i den rädslan och osäkerheten om kan verkligen Gud ta emot mig i all denna ovärdighet?! Gud kan ju inte ha något med synden att göra! Men du gör det och bekänner: Herre jag klarar inte detta!! Jag kan inte vinna över synden!! Det är skört och helt hopplöst!! Som svar får du då:

”Nej min vän det kan du inte. Jag har sett din kamp! Men, jag har aldrig trott att du ska kunna det heller. Jag har aldrig förväntat mig att du ska klara av detta! Halleluja! Frälsningens dag är här!! Äntligen har du förstått!! Att du skulle få den här insikten har jag väntat länge på!! NU är du redo att lyssna till mig! JAG är din seger! Endast JAG! NU ska JAG ge dig tro genom att låta mitt ord smälta samman med dig och så ge dig seger över din synd! Du kan aldrig själv övervinna den!

Men jag har redan övervunnit den och JAG ska skriva min lag/min vilja på ditt hjärta och själv göra så att du lyder och på så sätt kommer in i min vila.”

När så sker kommer du att märka att den specifika synden har tappat sin makt över dig! Korset har fått göra sitt och nu är det en självklarhet för dig över vad som är Guds vilja och att du ska leva i den. Syndens makt är bruten och Guds vilja har tagit dess plats. Du har kommit in i Guds vila.

Vem ska ha äran? Gud! Vad gjorde du? Bekände din vanmakt över synden och Gud var den som befriade dig.

Detta är ett ganska dramatiskt exempel. Alla insikter om vår egen oförmåga och befrielser sker inte på detta sätt. Men grunden till all seger och befrielse från syndens makt och därmed ett tillstånd av vila är att få den djupa insikten om vår egen oförmåga, villigheten att ge upp och där ordet skapar tro genom att smältas samman med människans inre och där verka med sin kraft.

Sen vill Herren att samma sak ska ske område för område i ditt liv. Men allt har sin tid och det är en process som pågår livet ut. Israels intagande av Kanaans land är en parallell. Så länge de lyssnade och lydde Herren så fick de seger. Men när de inte lyssnade så förlorade de. Vi kommer aldrig på denna sidan evigheten att leva i syndfrihet. Det finns dem som påstår det, men de ljuger och tillhör inte vår Herre.

Vi är som sagt helt hjälplösa. Vi är ju barn, små och i helt beroende av vår Faders hjälp. Därför har Jesus sänt oss Hjälparen, den helige Ande. Hans uppgift är att ge oss tro genom att föra oss till Jesus, förhärliga honom och att ta allt som är hans och förkunna det för oss. Den helige Ande vill inte vara i centrum utan han pekar alltid på Jesus. Han skriker inte och ropar inte och han tvingar oss inte att lyssna.

Och för att vi ska kunna höra den Helige Andes tilltal behöver vi ta oss tid med att stilla oss och riktat tid, uppmärksamhet och lyssna. Inte lätt i vår tid som är så fyllt av allt möjligt som gör anspråk på vår uppmärksamhet och alla dessa ljud! Det finns snart inte någon plats i vårt samhälle som är naturligt ljudlöst. Vi behöver mer och mer ta aktiva steg för att få tyst runt om oss och därmed oxå inom oss. Allt detta buller gör oss döva inför Herrens röst. I den stillheten blir vi tillgängliga för Herrens röst och vägledning o hans ord och i våra bönesamtal.

Mat 11:25-30

Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor,✱ så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

Vad händer när vi fylls av tro? Vad händer med oss när vi får erfara seger över synden? Vad händer när vi märker att vi får kraft till att följa Guds bud? Jo, vi upptäcker att hans bud inte är tunga utan lätta att följa och vår tacksamhet och kärlek till honom djupnar.

1 Joh 5:3-5

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Hur vet vi att vi verkligen älskar Gud? Jo, genom att vi håller hans bud. Inte på ett lagiskt sätt i rädsla för straff, utan för att han har gjort det möjligt för oss mitt i all vår oförmåga, vi har satt får tro/tillit till det och vi lever i den tron som barn.

Han som vill ge oss frid och frihet från syndens anfäktelser gör inte det enbart genom att vi lyssnar utan oxå genom att vi lyfter vår blick, vår inre blick upp till honom.

Heb 12:2

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Det är pga av det han utstod på korset och döden som han har segrat över synden. Vid korset finner du oxå seger över din egen synd. När Jesus spikades fast på korset, så spikades oxå du fast. All din synd och din orättfärdighet spikades fast på korset. Där övervann Jesus syndens makt över dig. Den synd du har gjort, gör och kommer att göra. Hos honom kan du var dag komma och få förlåtelse och befrielse från dina bojor.

Paulus skriver i Fil 4:8 om att vi ska tänka på allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm.

Vi ska tänka på det som är ovan och inte det som är på jorden eftersom det jordiska är förgängligt men det himmelska därovan är evigt.

Vi har ett ansvar här i vår vandel att välja det goda. Att välja spendera tid med Jesus i ordet och gemenskapen med honom. Att välja att ge tid till det som vi vet är gott och uppbyggligt. Gör vi inte det ja då ska vi inte heller räkna med att uppleva seger över synden. Gud tvingar inte sin rättfärdighet och seger på någon.

Nu är det så att Jesus vet vad det vill säga att vara människa, med allt vad det innebär. Det handlar inte om att vi måste vara duktiga. Han räknar som sagt inte med att vi själva ska klara av det. Han vet att vi inte klarar av det, eftersom han själv är människa. Men han vill inspirera oss och ge oss en längtan till sig själv som klarar det åt oss.

Du är inte ensam. Herren ser dig och vet allt.

Han är allsmäktig och allseende Gud. Han vet om och har sett varje stund av ditt liv. Varje tanke, varje känsla, varje händelse sorgsen som glädjefylld.

Han såg dig när du satt där ensam och övergiven, han såg när du var arg, han såg dig när du blev ledsen, han såg dig när du gjorde andra illa, han såg när du hjälpte andra, han såg dig när du försvarade den svage, han såg dig när du gav mer än du egentligen kunde för en annan människa.

Han ser din kärlek, han ser din ondska, han ser din sorg, han ser din glädje.

Han hör när du tänker goda och kärleksfulla tankar. Han hör dig när du tänker onda tankar, när du tänker smutsiga tankar. Han hör när du gråter inom dig, han hör dig när skrattet bubblar inom dig.

Han känner din smärta, han känner din ångest, han känner ditt hat, han känner din vanmakt, han känner din glädje. Och Han vet även redan nu allt du kommer att tänka, känna och göra i framtiden.

Han vet allt – och han älskar dig.

Han vill att du ska ta emot hans kärlek för dig och vara kvar i den. Du är omsluten av Guds kärlek och Guds handlande sker alltid i hans godhet och hans i kärlek eftersom han är kärlek. Han säger i Joh 15 att utan mig kan ni ingenting göra. Utan Guds kärlek kan vi ingenting göra. Utan Guds kärlek har ingenting ett värde.

Jesus är vinstocken , du är grenen. Han vill fylla dig med sin kärlek, övervinna det onda och stärka det goda i dig. Han vill fostra dig till sin egen likhet. Han vill helga dig genom att beskära dig. Genom att rena dig från din synd och vattna dig med sin rättfärdighet. Så växer du till, ger blad, blommar ut och till slut ger du mogen frukt. En frukt som består och ger evigt liv.

Vi alla är endast grenar och har endast den uppgiften att hålla sig kvar i Jesus Kristus där han utför sitt verk i och genom oss – som vår övervinnare.

Låt oss be:

Herre Jesus Kristus, tack för det du gjort på korset. Att du frivilligt lät dig korsfästas och där övervann du synden, djävulen och döden. Tack för att du var villig att ta på dig straffet och betala den skuld som rätteligen tillhörde oss. Jag ber Herre att konsekvenserna av ditt offer ska bli en konkret verklighet i våra liv. Att vi ska få se hur du övervinner synden som vi inte själva kan rå på när du träder in och bryter dess makt. Låt oss få uppleva den härliga frihet som du gett oss, om så bara som en försmak inför det fullkomliga som komma skall.

Gud vår Fader Låt oss tillsammans med alla de heliga förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna din kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall vi bli helt uppfyllda av all din fullhet. Du som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Fader dig tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This