Navigation Menu+

Jesus- vårt ankare när tiden lider mot sitt slut.

Posted on okt 27, 2019 in Guds rike, Jesu återkomst, Lärjungaskap, Lidande |

Rep

Jesus – vårt ankare när tiden lider mot sitt slut.

Ska börja med att läsa från två bibelord inför tidens slut. Ett från Jesus och ett från Paulus.

Luk 21:25Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.

Rom 13:12 Natten går mot sitt slut, dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning.

Tack Herre för att vi får samlas inför ditt ord idag. Jag ber dig levande gör det. Låt vår tro och vårt hopp stärkas så att vi står stadigt förankrad i dig inför det som komma skall.

Amen.

Natten går mot sitt slut, dagen är nära.

Vår tillvaro som den är idag håller på att nå sitt slut. Allt som tillhör den här världen kommer att rämna och falla sönder. Vi börjar skönja ljudet från havets och vågornas dån och vi ser människors rädsla öka inför det som komma skall. Några exempel: Klimatlarm, ljuden från ropen hos människor som känner stor oro över en framtid som inte tycks finnas. Konflikter uppstår och ökar nu påtagligt mellan folk och enskilda människor pga av tvånget att leva sida vid sida utan att förstå varandra. Samhällen som faller isär. Det ser vi inte minst i vårt eget land.

Det jag säger nu är min personliga reflektion över de stora folkförflyttningar som sker i vår värld idag. Ni kanske inte håller med mig.

Krigen i bl a Syrien och andra krafter är det som har bringat fram de enormt stora folkförflyttningarna som skett under de sista åren. Det har skett mycket snabbt och vi ser en del konsekvenser växa fram som man kan uppleva som ett kaos. Ett samhälle i snabb förändring av kulturer och värderingar ger otydlighet och otrygghet. Jag tycker mig se det i Europa och inte minst i vårt eget land. Den snabba demografiska förändringen är inte något som vi människor mäktar med. Även om vi så gärna vill tro det. Det tar tid för olika folkgrupper att finna en samexistens som fungerar. Men som det nu gått till så hinner vi inte med att acklimatiseras och integreras med varandra på ett gott och sunt sätt och det leder till oundvikliga konflikter.

Detta är beslut som tagits ovanför människors huvuden som en medveten strategi för att tvinga fram globalisering och därmed en centrerad världsregering som har till uppgift att just bringa ordning i kaoset och på sätt få makt och inflytande. De kommer att lyckas med den ordningen när tiden är inne – namnet på den/det som bringar ordning är redan bekant för oss – nämligen Antikrist. Han kommer att utge sig för att vara gudomlig och kommer att utföra stora tecken och under och bringa ordning i detta kaos som vi bara sett början av. Men det kommer att vara en falsk fred. För en tid tycks den vara till välsignelse. Människor förblindas av hans utstrålning och makt. Men snart efter kommer människor att upptäcka att denne fredsman inte är den goda och fantastiska person som han utgett sig till att vara. Eller om det är ett system.. Det är trots allt lögnens fader som står bakom. Och dess tryne kan inte för alltid döljas. Så långt beskrivning av världens tillstånd.

Men tänk.. i allt detta bär du och jag på en identitet och trygghet som inte påverkas av det som händer, hur höga vågorna än kommer att bli! Vi bär på en lösning till kaoset som inte är världens lösning. Vi bär på tillbedjan till en helt annan än den som världen tillber.

Vi bär på en tro vars grundval inte är byggt på denna världens gungfly utan på en klippa som är förankrad i det eviga! Vi är barn till en Kung vars rike inte är av denna värld! Vi tillber Jesus Kristus vår frälsare och Herre! Himmelens och jordens skapare.

Vår Herre Jesus Kristus som bor i det himmelska och som en dag.. och den närmar sig oxå med hast.. skall komma tillbaka till vår jord, som är dess rätte ägare och bringa fram den sanna ordning och fred som människorna väntar på. Den ordning som bär på rättfärdighet och rättvisa som tillhör Honom som från början skapade den himmel och jord som vi ser idag men som sedan syndafallet bestämde dess undergång. Han skall därefter skapa nya himlar och ny jord där enbart hans rättfärdighet, godhet och kärlek kommer att råda. Det är denna framtid som vi väntar på.

Vi behöver därför inte bli rädda för havets stormar. Vi kan sitta lugnt i båten och veta att Jesus är med oss. Och bara med bara ett enda ord kan stilla stormen till tystnad.

Tänk! Så förunderligt stort det är att du och jag som är så små har fått denna ynnest?! Denna gåva – det eviga livet med Gud Fadern och vår Herre Jesus Kristus!

Tänk vilken ynnest det är att få leva i denna visshet som ger oss trygghet in i vårt allra innersta!

Vår boplats är i stormens öga och där råder stillhet.

För oss är den en verklighet men för världen en hemlighet. Vi lever vårt liv med Herren i det fördolda. Men det är där vi blir som mest sedda.

Ps 139: Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.

Vi är kallade att först och främst leva vårt liv i det fördolda:

Mat 6:6 När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Samtidigt kommer det som sker i det fördolda att synas i det öppna:

Mat 10:27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken.

Lever du ett rikt liv med Herren i det fördolda så är det ofrånkomligt att det kommer att visa sig i det öppna. Det kan inte döljas.

Och ju mer tiden lider mot sitt slut desto tydligare kommer ditt liv med Herren att manifesteras eftersom världen blir mörkare och mörkare och ditt ljus blir starkare och starkare.

Petrus skriver i sitt 2.a brev kap 1:19

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Jesus är vårt ljus. Vi lever i en gemenskap med honom och i honom har vi vårt hopp.

Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

Den helige Ande som är Jesus egen närvaro inom oss. Guds ljus som lyser upp våra hjärtan.

Vi har ett hopp som bär igenom allt. Bär igenom hela livet, genom alla stormar, in i evigheten och friden med vår Herre där vi äntligen får vila ut.

Tror att ju längre tiden lider ju viktigare blir det att hålla sig nära Jesus så att det hopp han har gett oss får vara levande och verksamt för oss. Vi kommer att testas och prövas.. ja över får förmåga. Men genom allt har han förberett en väg igenom. En del kommer att få lida ont för sin tro. En del kommer att få bli martyrer. En del kommer att på ett förunderligt sätt erfara Guds beskydd genom farorna. Men i allt finns hans Gudomliga närvaro som ger oss tröst och styrka att uthärda därför att vi har vår blick på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare och vi vet att han är på ingång.

Vi har en tider framför oss som kommer att mörkna allt mer. Vi har svåra tider framför oss och världen gör rätt i att våndas vid havets och vågornas dån eftersom den inte bär på det ankaret som ger visshet att man inte kommer att sjunka.

Men vi bär på det ankaret. Även om vi som sagt kommer att känna av konsekvenserna över att jorden rämnar och ondskan ökar så kan vi sitta stilla i båten och vänta på att gryningen skall komma. Vi som är vakna kommer att se ljusets strålar sprida sig genom de tjocka mörka molnen. Det ger visshet att dagen närmar. Det ger oss uthållighet och stärker vår visshet på att mörkret en dag måste vika undan och ljuset stråla i all sin härlighet. Den dagen väntar vi på och gläder oss över även fast vi bara ännu ser den i fjärran.

Låt oss be:

Tack Herre Jesus för att du är vårt hopp och vårt ankare. Du är den som leder våra steg och du är den som är vår trygghet genom stormiga hav. Hjälp oss att hålla vårt hopp på dig levande inom oss. Låt ditt ljus lysa starkt så vi ser vägen genom mörkret som bara blir mer och mer kompakt vart tiden lider mot sitt slut. Jag ber att du ska måla upp för oss ditt rike klart och levande för oss så vi inte sviktar i vår tro när du verkar dröja.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This