Navigation Menu+

Jesu Återkomst – Domen

Posted on nov 24, 2019 in Guds ord, Guds rike, Jesu återkomst |

Jesu Återkomst och domen.

För ett år sedan predikade jag detta budskap i Pingstkyrkan i Skellefteå. Den blev inte inspelad och därför spelar jag in dig idag, Domsöndagen, exakt 1 år senare. Jag ber att du lyssnar noga i stillhet efter Herrens egen röst, efter det som han vill säga just dig.

Tänk!!!

Jesus ska komma tillbaka!!! Jesus ska komma tillbaka!!! Halleluja!!

Det blir en helt enastående och fantastisk dag i sitt slag. Ingen dag som har kommit eller kommer att komma är som den dagen när Jesus kommer tillbaka! Han kommer med alla sina änglar och ska hålla dom.

Men hur kommer det att vara och vad kommer att hända? Aj det finns många ställen att läsa om det. Bla finns det parallellställen i GT som talar om det.. Ex Berättelserna om Noa och Lot. Händelser som Jesus tar upp i både Matteus och Lukas.

Luk 17: 26 Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.

Här lyfter Jesus upp två berättelser från Gamla Testamentet som beskriver hur tiden kommer att vara vad det som kommer att ske vid hans återkomst.

Precis som på Noas tid när floden kom och drog med sig hela den värld som då existerade med människor, djur och växtlighet när vattnet steg över alla bräddar, ingen utom Noa och dem han tog med sig undkom och blev räddade, så kommer det att vara vid Jesu återkomst. Då kommer inte bara jorden att förgå utan även himlen att förgå, inte med vatten utan i eld, som på Lots tid. Vår jord med all orättfärdighet och ondska som nu finns och ökar kommer att förgås som i en världsbrand. Den dagen kommer plötsligt, precis som på Noa och Lots tid, som en tjuv om natten. När människor minst av allt anar det.

Tiden, dagen och stunden innan Jesu återkomst kommer många människor på vår jord inte på något sätt vara medvetna på att något alldeles världsomvälvande är på ingång. De lever sina liv som de alltid levt. Gifter dig och skiljer sig. Går på bio och äter middag. Lever sitt vanliga liv i vardagen. Så kommer nästa dag, den dagen, D Day.

Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. Mat 24: 27

och ingenting i denna värld är då längre sig likt. För Jesus Kristus kungarnas Kung och herrarnas Herre har kommit tillbaka. Nu inte som ett litet barn, utan just som den Kung han är. I makt och härlighet på himlens skyar, tillsammans med de heliga. Den dagen ska han sätta sina fötter på Oljeberget och sedan skipa just den rättvisa, och döma all ondska som vi människor under alla år har lidit av och inte fått se upprättelse ifrån. Han kommer att skipa den rättvisa som så många som inte velat tro och har anklagat honom för att inte ha gjort. Hur kan Gud vara god, när det ser ut som det gör i världen??!!

Den dagen får alla sitt svar.

Han kommer som en tjuv om natten men inte för alla.

Nej, De som känner Jesus kommer att vara redo och säga: Äntligen!! Välkommen tillbaka!!

För dem kommer inte den dagen som en överraskning. Inte så att de vet stunden eller den specifika exakta dagen.. men de vet att han är på ingång, ja de väntar på honom och är redo. Det är dem som har tvättat sina själar i lammets blod och som under sitt jordeliv levt i en nära och levande relation med honom. De har läst sin bibel, de har bett sina böner och de har tjänat honom allt efter som deras Herre har manat och sänt dem. Var finnes dessa människor? Bara Gud vet. Jag tror både inom och utanför kyrkans väggar. Kan hända dem som vi minst anar??

Många känner en viss rädsla inför den dagen.. och en del har anledning. Men i grunden är det en dag att längta efter och se fram emot. För nu som sagt skall all orättfärdighet, ondska och allt som plågat människan i alla tider få sin dom. Det blir en glädjens dag för dem som blir frikända och för dem som äntligen får sin rättvisa skipad. Bl a för dem som under sitt liv blivit illa behandlade och inte själva valt att skipa sin egen rättvisa, utan valt att överlämna vredesdomen åt Jesus. De har nämligen vetat och förtröstat på att han kommer att ta hand om allt.

Paulus skriver i Rom 12:19 Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.

Inför hans återkomst manar Jesus oss att vara vakna och redo. Hur är man det?

Det handlar om var man har sitt hjärta. Här på jorden eller i himlen. Det handlar om tro. Jesus undrar ju om det kommer att finnas tro på jorden när han kommer tillbaka. Men det är inte vilken tro som helst han söker efter. Nej, det är tron som kommer från att lära känna honom. Jesus talade oxå i olika liknelser angående hans återkomst: Ex de 10 Jungfrurna som somnade i Mat 25:1-13

Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. 5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. 8 De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. 9 De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. 10 Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. 11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! 12 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. 13 Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Oljan representerar den helige Ande som man får vid frälsningen och är förutsättningen att kunna lära känna Jesus – brudgummen. De jungfrur som inte hade tillräckligt med olja visar på att de inte tyckt det varit värt att leva nära Jesus och låta hans Ande lysa i deras liv. Jesus säger ju när de klagar över att inte få vara med:

”Jag känner er inte”.. som är detsamma som att de inte kände honom. Detta är en beskrivning på att när han kommit tillbaka så är det försent att omvända sig. Det måste ske innan återkomsten.

Märk väl att alla somnade. Men fem av dem hade lärt känna Jesus och den helige Ande så när de vaknade så fanns ljuset inom dem som vägledde i mörkret, ett mörker som kommer att vara kompakt just tiden innan hans återkomst.

Att vara vaken handlar om att ha ett lyssnande hjärta inför den helige Andes tilltal.

För utan kännedom om vem han är så blir du ett lätt byte för både falska läror och falska profeter, som kan föra dig vilse. Märk väl, jag talar inte om teoretisk kunskap, hög teologisk utbildning som i sig är bra. Jag talar om kännedom. Att känna Herren. Att veta vem han är. Att vara förtrolig med honom och känna igen hans röst bland tusenden andra röster. Att relationen med honom har fått konsekvenser i ens liv.

Är du inte rädd om din relation med Jesus så kan din låga börja falna och ljuset inom dig blir svagare och svagare.. och kanske tom slockna.

Frälsningen är som en livboj som kastats till en person som håller på att drunkna. Hon kommer att räddas så länge hon håller i livbojen. Men släpper hon den så går hon förlorad.

Jesus kommer som en tjuv om natten. Gör han det för alla? Nej. Är du vaken så kommer du att vara redo.

Det är för dem som sover som Jesus kommer som en tjuv om natten. Man blir fullständigt överraskad. Detta gäller människor både inom och utanför kyrkan.

Och tvärtom det som är nyckeln till beredskap är att känna honom. Att känna din frälsare. Den som känner honom vet oxå när hans ankomst är för dörren. De gör sig oxå redo att ta emot honom. Där är också nyckeln till att inte låta sig luras och bedras till att börja vandra på den breda vägen istället för den smala. Att känna sin frälsare. Då går man inte på alla falska läror och påståenden, därför man känner igen sin Herdes röst. Man prövar andarna och går inte på alla hittepågrejer som människor kommer med för att förbättra Andens verk både i sitt eget liv och i församlingens, även fast det till synes låter bra och sker med stora tecken och under.

Vad är signifikant för dem som lär ut falsk lära och är falska profeter? JO att de inte känner Jesus. De kan sin läxa, de säger alla rätta orden, utför stora under och tecken, men de känner inte Jesus som orden berättar om.

Mat 7: 21- 23 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Tecken och under från Herren är till för att bekräfta hans eget ord och ett tecken på det kommande riket. Syftet är att ge oss tro på och tålamod i hoppet i vår väntan på Guds rike. Det är inte ett normaltillstånd med automatik på denna sidan evigheten. Utan enbart som en försmak så att vi inte ska förlora hoppet och tron på sanningshalten att Jesus verkligen ska komma tillbaka och upprätta sitt eviga rike där han själv är det största undret och det efterkommande undret att du får vara med. Så om du längtar efter under och tecken mer än du längtar efter Herren själv – Kommer du att bedras. Då kommer du när det mörknar på riktigt innan hans återkomst att säga: Nu ljusnar det – När du ser alla de tecken och under som sker.

Men ett fattas dig, vilket du kommer att få höra Herren själv säga: Jag känner dig inte.

2 Tes 2, 2 Pet:3, Mat 24, Luk 21, 1 Kor:4:7-13

Gud har satt människor till att vara väktare på muren.

Deras uppgift är att varna sitt folk när fienden är på väg. Deras uppgift är ta reda på vad de olika lärorna som kommer vartefter säger och om det är i linje med det som Guds ord lär. De har fått den uppgiften och även fått visheten och klokheten att borra djupt i Guds ord för att lära känna honom och det han har lärt. Dem ska vi inte förakta även om vi kan tycka att det ibland är jobbigt att lyssna på dem. De är ju så negativa… precis som under gamla testamentets tid, nya testamentets tid och idag så är profeternas uppgift att visa på Guds vägar. De är ratten i bilen, tyglarna på hästryggen.

1917: Ord 29:18 Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst;

Men tyvärr är det få som lyssnar till dem. Utan den tjänsten irrar Guds församling mållöst omkring utan att veta vart man är på väg och utan att veta vilka hinder på vägen man stöter på.

Var finns dagens sanna profeter? Var finns dem som kan säga: Här är vägen vandra på den!? Och var finns dem som lyssnar??

Vad mer är tecken på att du är redo?

Att du lever ett perfekt liv? NEJ!! Vi är alla ofullkomliga och svaga. Vi faller och behöver förlåtelse och Guds upprättelse och nåd under hela vår livsvandring. Men det är snarare så att du i ditt hjärta lider över din egen synd och andra människors bortvändhet. Så som Lot. Han led i sitt rättfärdiga hjärta över Sodoms invånares syndfulla leverne.

Vad händer i ditt hjärta när du ser din egen synd och vårt samhälles bortvändhet? Lider du? Eller är du likgiltig?

Lider du så kan jag tänka du reagerar mer inom en del områden än andra. ÄR det så kan det bero på att inom det område du känner mest sorg och förtvivlan – där och just där ligger din kallelse att vara Guds ljus och salt. Tänk, kan det vara HERREN som lagt ner din nitälskan för hans rättfärdighet just på det området? Detta är mina egna tankar… du måste pröva.

Har du accepterat Guds erbjudande hans gåva till frälsning och förlåtelse för alla dina synder och överträdelser? Har du tagit emot hans nåd och kärlek som han har för dig? För du vet väl om att Gud älskar dig? Lever du i frid med Gud? Räkna dig som salig.

Har du förkastat Honom och hans erbjudande? Tror du att du kan förtjäna hans frälsning med goda gärningar? Eller tänker du… det dröjer innan han kommer.. jag kan nog leva lite hur som helst. Åtminstone när ingen ser mig… Oh, nej vilken villfarelse. Tänker du så.. då kommer den dagen som en tjuv om natten och som en snara för dig.

Men hur lär man känna Jesus? Hur kan man vara säker och trygg på att bli mottagen med öppna armar in på bröllopsfesten?

Jo genom att bli född på nytt i din ande. Frälsningen är en gåva från Gud som du kan få ta emot.

Ingen kan förtjäna Guds frälsning genom goda gärningar, den ges i nåd och den levs i nåd. Du kan inte föda om dig själv på nytt. Bara Gud kan. Genom frälsningen blir du hans barn och precis som våra jordiska barn är helt beroende av sina föräldrars omsorg till att älskas och fostras, så är det att komma till Gud. Han älskar dig över allting annat och vill bara att du ska bli hans barn och ta emot den kärlek och nåd som han har för dig, där han som din andlige Far får älska dig till hans egen likhet som är godhet, rättfärdighet och helighet och där hans ljus får lysa inom dig.

Men för att du ska kunna ta emot hans gåva kan du ju inte ha din rygg mot honom. Du måste vända om. Vända om i ditt hjärta. Och vad är det som gör att en människa vill vända om? Jo, genom att erfara Guds godhet. Jesus säger i Romarbrevet: Vet du inte att det är min godhet som för dig till omvändelse?

Det är i hans godhet som man oxå kommer till insikt att man har syndat och behöver förlåtelse. Det börjar med att man får möta Guds kärlek. Att upptäcka att Gud finns och att han älskar en.

Det fortsätter så genom att du läser hans ord och ber om att han ska tala till dig. Lyssnar till god och sund kristen undervisning och ber att den Helige Ande levandegör Jesus för dig. Det är den heliga Andes uppgift bl a.

Är vi Guds barn, tillhör vi honom så får vi när vi står inför Guds domstol den dagen säga som David i Ps 7:9

Döm mig Herre efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig.

Med det menas den rättfärdighet och fullkomlighet som Jesus vann åt dig på korset och som du förklarades rättfärdig i när du tog emot honom som din frälsare och Herre. Och det är den gåvan som kommer att frikänna dig vid domen.

Så länge som Jesus inte har kommit tillbaka finns det tid till omvändelse. Många hånar oss och vill få besked om vårt hopp… Hur blir det med hans återkomst?? De säger ja ni väntar och väntar på eran frälsare.. i över 2000 år har ni väntat!! När kommer han!!??

Ja, han låter sig väntas på.. och varför det? JO, för att han vill att alla ska bli frälsta och komma till tro. Han vill befolka himlen och det eviga livet med så många som det bara går. Därför dröjer han. OM det kan ni läsa i 2 Pet 3.

Men en dag kommer han tillbaka. Och när han har kommit tillbaka då är det försent att omvända sig och tacka ja till hans erbjudande. Då stängs porten till bröllopsfesten och det eviga livet med Gud. Men än så länge är porten öppen för alla som vill.

Låt oss be:

Herre, tänk att du en dag ska komma tillbaka till oss i egen hög person, som den Herre och Kung du är. I strålglans och härlighet. Då kommer vi att få se dig ansikte mot ansikte och känna dig fullständigt som du känner oss. Herre, den enda möjligheten för oss att vara beredda är att lära känna dig under vår tid här på jorden. Det finns så mycket här nere i vår värld som vill dra oss ifrån dig och skymma sikten över den du är. Herre hjälp oss att vara nära dig, lyssna till din ljuva stämma och lära känna den kärlek som du har för oss genom den helige Ande. Han är ju sigillet för vårt barnaskap och att vi med tillförsikt kan invänta din återkomst med glädje i våra hjärtan. Herre var oss nådig.

Amen.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This