Navigation Menu+

Herrens härlighet

Posted on jun 19, 2022 in Guds rike, Jesu återkomst, Lärjungaskap, Lidande |

Herren härlighet.

Detta är ett stort och djupt ämne. Har enbart skrapat på ytan under mina förberedelser. Är själv på upptäcktsfärd och idag predikar jag lika mycket till mig själv som till någon av er. Känner stor ödmjukhet inför detta. Det jag ska tala om idag är en dold skatt. En skatt värd att ge sitt liv för att vinna.

Historiens scenario:

GT

Tänkte jag ska börja med att bara lyfta några enstaka händelser och skeenden om det GT beskriver angående Herrens härlighet.

Vi börjar med profeten Jesaja.

Jes 6:1-3 Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. 2 Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. 3 Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet.”

Här får Jesaja se det himmelska tabernaklet där Herren Gud bor.

Tidigare i bibelns historia i Moseböckerna beskrivs det Judiska folkets vandring i öknen där folket med Mose i spetsen fick bygga en miniatyr/uppenbarelsetält av det himmelska tabernakel. Herren fyllde det sedan med sin närvaro och härlighet i form av en molnstod om dagen och eld om natten och han följde sitt folk på det sättet genom hela deras 40-åriga vandring mot löfteslandet.

2 Mos 40:34Då täckte molnskyn uppenbarelsetältet, och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet.

Salomo fick uppgiften att bygga ett stationärt tempel i Jerusalem. När det var klart

2 Krön 5:14Då uppfylldes huset, Herrens hus av ett moln så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Guds hus

Det finns mycket mer att säga om Herrens härlighet i GT. Men vi går vidare till NT:

Hur uppenbarade sig Herrens härlighet i NT?

Jo, först och främst genom Jesus Kristus.

1 Heb 1:3 Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord.

När Jesus föddes till världen och vandrade på vår jord så uppenbarade han Guds härlighet på ett nytt sätt. Genom att bli människa – där hans kropp var ett mänskligt tabernakel. Så kom Gud närmare sitt folk som han aldrig tidigare varit. Han blev människa som du och jag. Han var det till sitt yttre – men i sitt inre var han fortfarande Gud och fylls av Guds härlighet.

Det står att han en liten tid var lägre än änglarna men blev sedan krönt med härlighet och ära – genom korsfästelsen. Men hans härlighet som Fadern givit honom fanns där dold bakom den svaga mänsklighet som han var klädd i.

Ända sedan syndafallet har vi människor saknat härligheten från Gud i oss själva. Men Jesus har nu gett möjligheten att få tillbaka den.

Romarbrevet 3:23-24 B2000

Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir

de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.

Den skada som skedde i syndafallet var att människan förlorade den härlighet som vi en gång ägde. Hans egen härlighet som hon var tänkt att leva i, utav och ge vidare. Vad blev konsekvensen? Vi har tom bytt ut Guds härlighet mot annat som i jämförelse faktiskt bara är skräp:

Rom 1:23och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Ett dåligt byte!!

Men nu finns ju möjligheten att få bli ett tempel där Gud kan bo med sin härlighet!!

Vad är och hur är då Guds härlighet?

Guds härliga närvaro i oss är den helige Ande. Den helige Ande är Gud och manifesterar Guds egenskaper. Hans personlighet. Uppenbarelsen av Hans gudomlighet och helighet.

Hur kan då en människa uppleva Guds härlighet? Är det enbart underbart att bära på den helige Ande? Ja och nej!

Antingen som en ljuvlighet eller som en tung skuldbörda. GT: Härlighet = Kabod/Kavod = tygnd. Går ej att rubba!

Guds härlighet är tung.

Guds härlighet kan både upplevas underbart men även smärtsamt, både för oss själva men oxå för dem som är i vår omgivning:

2 kor 2:15-17 Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade: för några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv.

Vi ska veta att om vi är nära Herren och hans härlighet manifesteras så reagerar vi och vår omgivning på olika sätt.

Har man rätt med Gud så upplever man hans härlighet som en välsignelse och stor nåd.

Men har man inte rent mjöl i påsen sas ja.. då upplevs den som en tung börda eller det får människor i ens omgivning att reagera starkt.

Om vi fördjupar oss i hur troende kan uppleva detta:

Ta David som ex. Han skriver om detta i Ps 32: Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt! Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig, min kraft rann bort som i sommarens torka. Sela Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina brott för Herren” – då förlät du mig min syndaskuld. Sela

David upplevde att Herrens hand för tung över honom. Det var Herrens härlighet som vilade över honom och han mådde jättedåligt! Varför? Jo, för att han hade syndat och gömt undan den.

Vet inte om ni har upplevt detta någon gång. Jag har det iallafall. Men när jag då valt att vända mig till Herren och verkligen i nöd be om förlåtelse så har befrielsen och saligheten infunnit sig. Samma härlighet verkar i båda tillfällena men nu känns den underbart ljuvlig istället!

Att bekänna synd kan ibland känns som att dö. Dö bort ifrån sin prestige. ”Att förlora ansiktet.”

Joh 12:23 Jesus svarade: ”Stunden har kommit när Människosonen ska förhärligas. 24 Jag säger er sanningen: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. 25 Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv.

För att bli fylld av Guds härlighet behöver något annat tas bort. Man behöver dö bort ifrån sig själv.

Vad handlar det om att dö bort ifrån sig själv?

Ja, att släppa ambitionen och strävan till en egen härlighet. Att söka bekräftelse och erkännande inte från någon annan eller något annat än Gud själv. Att inte spara på sitt eget här utan bli en givare. Bli förlöst till att betala priset det innebär att radikalt följa Herren i allt.

Och en annan sak som kan vara svår att smälta: Förhärligandet växer sig starkare genom lidande. Detta är en dårskap för de otroende, men leder till Guds kraft för dem som tror.

1 Pet 4:14 Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.

1 Kor 2:8 Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. – hemligheten.

Det var på korset som Jesus förhärligades – inte i uppståndelsen. Och så som det går för läromästaren går det oxå för hans lärjungar. Det är när vi får lida just för att vi tror på Jesus och står fast vid vår tro som oxå Guds härlighet kan visa sig som starkast. Det handlar inte om självplågeri. Vi ska inte söka lidande för att sedan förvänta oss härlighet. Nej, det kommer av sig självt om vi oxå står fast vid Herren. Det är han som styr vad som kommer i vår väg. Och vi får ta emot både det som är sött och surt i livet skål – som Lina Sandell en gång skrev.

Jesus bar sin härlighet dold bakom sin mänsklighet. Men härligheten blev även synlig för det blotta ögat:

Luk 9: 28 – 35. Ungefär åtta dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. 29 Medan han bad, förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. 30Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia, 31 som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem.

32 Petrus och de som var med honom sov tungt, men när de vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod där med honom. 33 När männen skulle skiljas från honom, sade Petrus till Jesus: ”Mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor: en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” Han visste inte vad han sade.

34 Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. 35 Ur molnet hördes en röst: ”Han är min Son, den Utvalde. Lyssna till honom!

Här visar Jesus sin himmelska härlighet. Här fick lärjungarna en glimt av den kommande härligheten. Men som jag tidigare sa när han då på den tiden vandrade på på jorden som människa var den himmelska härligheten dold under hans mänsklighet – precis som för oss här och nu.

Härligheten kom till uttryck i hans personlighet, förkunnelse och helandeunder. Den kom till uttryck i hans påverkan på dem som fanns i hans närhet. Han var den han var som Gud är den han är, alltid, i alla lägen. Så får vi oxå vara. Sanna och äkta. Vi behöver inte fila på vår egen härlighet. Försöka göra oss bättre än dem vi är. Endast hos Herren finns den himmelska härligheten och vi kan få vara mottagare av den. Men märk väl den är även hos oss dold för dem som inte kan se.

1 Joh 1:14. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.

Han var äkta och sann. Han var sig själv. Här står det att de såg hans härlighet. Men alla såg den inte. Och hur många av oss ser den idag? Vi är dock kallade att leva i och utstråla Guds härlighet. Och detta på ett påtagligt sätt:

Vi läser: 2 kor 3:7-13 Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom med sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade. 8 Hur mycket större härlighet ska då inte Andens tjänst ha? 9 Om redan fördömelsens tjänst hade härlighet, hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? 10 Det som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. 11 För om det som bleknade kom med härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består!

12 När vi nu har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. 13 Vi gör inte som Mose, som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann.

Den härlighet som vi fått tillbaka genom frälsningen innebär inte att vi som Mose blir självlysande utan att vi kan vara oss själva. Vi behöver inte sätta en duk över oss, vi behöver inga fikonlöv längre utan vi kan vara dem vi är. Vi behöver inte framkalla en egen härlighet som de flesta försöker.

Vi får lägga fram evangeliet och Guds vilja precis som det står. Sedan är det upp till var och en att tro på det eller inte.

Att förlora ambitionen att bli och vara något i sig själv, att inte måsta anstränga sig till godhet helt igenom för att folk ska ta till sig budskapet är en befrielse. Först när man får släppa den krampen så kan man upptäcka vem man egentligen är – genom att identifiera sig med Herren själv. En upptäcktsfärd som slår alla andra äventyr du kan hitta på i denna värld.

Den upptäcktsfärden fick Paulus gå. Hans namn före omvändelsen var Saulus som betyder den store. Sedan fick han namnet Paulus som betyder den lille – han lärde känna sig själv. Det är så det blir när Guds egen härlighet får börja komma till uttryck. Vi säger som Johannes döparen. Han ska bli större och jag ska bli mindre.

Guds egen härlighet i oss är närvaron av Helige Ande och hans närvaro räcker och blir över för oss och till alla andra vi har runt om oss. Härlighet = Kavod= tyngd. Guds härlighet får verka med en tro som står fast och inte går att rubba oavsett vad som händer. Genom oss kommer även vår påverkan på omgivningen bli sas tyngre, fastare, mer solid. Vi får med ett evighetsvärde vara till skillnad för andra. Från liv till liv, men oxå från död till död.

Guds härlighet kan oxå glimta till mer synligt även i våra liv. Kanske inte som att vi blir självlysande.. men när vi ex ber för sjuka och de blir helade. När vi ger till de behövande och det får en särskild betydelse för mottagaren, när vi kommer med ett Guds profetiska ord i rätt tid. När vi ger våra liv till dem som minst förtjänar det. När vi står fast vid Guds rättfärdighet och vi blir hatade eller älskade för det.

Nu är Guds härlighet mer eller mindre synlig hos var och en av oss. Varför är det så? Jo, genom att vi var och en har helgats mer eller mindre. Och helgelsen innebär att vi kläs av den syndiga naturen och kläs på den rättfärdighet som Jesus vunnit åt oss. Allt sker genom Guds nåd och inte genom oss själva genom att vi förställer oss eller anstränger oss. Men vi blir förvandlade och Guds rättfärdighet blir mer och mer synlig genom oss.

2 Tess: 13-14 Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av Anden och tror på sanningen. Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.

Vad göra? Hur kan Guds härlighet bli synlig och verksam i oss? Umgås med Herren. Låt han i sin nåd inspirera dig och helga dig till den du är tänkt att vara. Lär känna dig själv genom att lära känna Jesus. Han är den som kan öppna våra ögon så att vi ser härligheten som strålar från hans ansikte – Kristi ansikte. Det är genom trons ögon som vi ser Guds härlighet.

2 kor 3:17-18 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Så, känner du inte dig själv? Det är många som inte gör det. Istället för att spegla dig i dig själv eller andra människor.. spegla dig i Herren. Han känner dig ut och innan. Han såg dig innan du ens var formad i din moders liv.

Var speglar sig de flesta människor idag? Jo, i andra människor. I andras till synes lyckade liv, sin omgivnings förväntningar. I vår moderna tid på Instagram, fb, twitter osv.

Vi läste tidigare när de var på Förklaringsberget: medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. 35 Ur molnet hördes en röst: ”Han är min Son, den Utvalde. Lyssna till honom!

Vi behöver inte förhärliga oss själva och samla våra skatter på Instagram eller Facebook eller spara vårt livs avtryck i ett cybermoln. Nej, vi ska spegla oss själva i det moln där Herren själv är. Där finner vi vårt liv, där sparar vi våra skatter där förhärligas vi och där sparas det sanna avtrycket från vårt liv här på jorden.

Nu menar jag inte det är synd att vara på Instagram eller fb. Men om ditt liv i huvudsak skildras och förhärligas genom andra människors förväntningar och tyckanden eller på Instagram eller FB och det är där du får din bekräftelse ja då har fel prioriteringar skett. Då behöver du omvända dig.

Omvänd dig – ty himmelriket är nära. Guds nåd, förlåtelse, rening från synd och upprättelse är alltid nära dig.

Till slut: Vad har vi då att vänta efter vårt livs lopp? Vad väntar oss i framtiden?

Framtidens scenario:

1 Pet 5:4När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.

När Jesus kommer åter i härlighet och makt då kommer vi oxå få en härlighetskrans som aldrig vissnar. Vad innebär det? Jo, i den mån vi har tjänat honom och varit trofast i det lilla så vi kommer få lön. En belöning för att vi segrat över den ondes listiga angrepp. Men framförallt att vi stått kvar i vår tro och varit Herren Jesus trogen.

Den framtida värld som vi ska få leva i kommer att vara full av Herrens härlighet på ett än mer tydligt sätt:

Upp: En dag kommer hela jorden/landet att upplysas av Guds härlighet. Staden behöver inte sol eller måne, för Guds härlighet kommer lysa upp den och lammet kommer vara dess lampa. Och folken ska vandra i dess ljus.

Det blir en underbar tillvaro som väntar oss och jag tror att den väntan snart är över.

Men medan vi ännu väntar:

Så sträck på dig du Guds barn! Tacka Herren alltid och i allt. Han skall i sin härlighets rikedom ge er allt ni behöver.

Jag avslutar med Paulus ord i Ef 3:14-21

Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt vår inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i vår hjärtan och att vi ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska vi tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska vi bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This