Navigation Menu+

Nådens gåvor

Posted on aug 13, 2023 in Lärjungaskap |

Predikan Nådens gåvor

Mobackenkyrkan 13 aug 10.00 2023

Luk 9:46-48 Bland lärjungarna kom frågan upp, vem som kunde vara störst bland dem. 47 Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan och tog ett barn och ställde det bredvid sig 48 och sade till dem: ”Den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst bland er alla, han är den störste.”

1 Kor 12:4-11 Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

Luk 9:46-48 Bland lärjungarna kom frågan upp, vem som kunde vara störst bland dem. 47 Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan och tog ett barn och ställde det bredvid sig 48 och sade till dem: ”Den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst bland er alla, han är den störste.”

Vad, hur, när och varför.

Till sist liknelsen med barnet och varför den liknelsen är så viktig i detta sammanhang.

  • Vad

Vad är nådegåvor?

Det är olika förmågor som Gud ger för att bygga upp Herrens hus, Gud tempel. Och var är Guds tempel? Jag, det är Du och jag. Vi alla som tillhör Herren är Guds tempel.

Det kan vara att be för sjuka som blir friska. Det kan vara att få ett särskilt ord att ge som vägledning i rätt tid. Det kan vara att profetiskt visa församlingen: Här är vägen går på den. Det kan ex vara att få tilltal att ge en viss summa pengar till en viss person i den rätta stunden. Det kan vara att utöva nåd och tröst till den som sörjer osv

Gåvor givna av Gud i nåd som vi ska använda i vårt Gudstjänande i all dess mångfald. Det är gåvor, inte sådant som vi utbildar oss till. Det är den helige Andes uppgift att dela ut gåvorna till var och en så som han själv vill.

Nådegåvor kommer till uttryck både på det själsliga och praktiska planet. De är till för att var och en ska kunna växa upp till full mognad i Kristus och på så sätt vittna för världen om hans unika Gudomlighet och Helighet.  

  • Hur

Hur används dem?

Genom att den helige Ande verkar i och genom dig. De är gåvor som är till för att användas för andras skull, inte för ens egen skull.

Har alla som är Guds barn fått tagit emot nådegåvor? Ja, alla har nådegåvor. För Gud gör inte skillnad på någon och han ger sina gåvor efter sin egen vilja, inte efter människors prestationer och duktighet.

Paulis skriver i Rom 12:3-5  I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er:  ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmar inte har samma uppgift, så är vi många, i en kropp, i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar.

Som allting annat i Guds rike kan man inte förtjäna nådegåvor. Kunde man det så var det inte just gåvor i nåd.

Och det handlar om en kropp som ska fungera, Kristi Kropp. Och hans kropp är inte delad, eller där vissa delar är viktigare än andra. Precis som vår egen kropp inte enbart är ben eller armar eller tår. Hur skulle en sådan kropp se ut och ens fungera? Nej, alla delar av kroppen behöver finnas och fungera för att kroppen ska kunna vara i funktion. Så även Kristis Kropp. Han är huvudet och vi är de övriga lemmarna. Tillsamman utgör vi Guds helhet och fullhet på jorden.

Hur vet man vilken del av kroppen som man själv tillhör och är? Hur vet man vilken nådegåva eller nådegåvor man fått från Gud?

Om du inte vet: Fråga honom. Och frågor man också kan ställa och till Gud:

Vilken är din röda tråd i livet? Var har du din innersta glädje? I vad eller var finner du meningsfullhet? I vilka sammanhang märker du att du liksom kan ”flöda”? Var är du som fisken i vattnet utan att du egentligen har övat eller tränat på det? Det bara finns där. Märker du att när du gör något så blir människor förunderligt välsignade, fast du kanske inte själv tycker dig gjort något märkvärdigt?

Ja, det kan ju bero på att du har verkat i din nådegåva.

Har du på vägen upptäckt nya områden som du inte visste att du trivdes inom och som du verkar ha fallenhet för? Ja, då kan det vara en nådegåva som du får upptäcka under tiden du vandrar med Herren.

Ett tecken på att nådegåvan i verksam är att andra blir förunderligt välsignade och ditt givande medför inte att mottagaren känner sig skyldig att ge tillbaka. Utan det som händer är att en tacksamhet och tro på Gud föds och växer till i mottagaren, den personen/personerna. Och de kan oxå bli välsignade till att kunna fungera i sin nådegåva. Uppmärksamheten och tacksamheten riktas mot Gud först och främst! Och det i både den som utövar nådegåvan och den som är mottagare. Båda blir välsignade!

För kom ihåg. Nådegåvor är till för att välsigna andra först och främst, inte dig själv. Och den är till för att förhärliga Gud. Men Gud är generös och god och tänker även på dig så han passar på att välsigna dig med när du verkar i din nådegåva.

Ta med ex med Arons Stav. 4 Mos 17.

  • När

När ska de användas?

Det korta svaret är När Gud så vill. När behov uppstår som du kan fylla med din nådegåva. Det kan ske när som helst och var som helst. Du bestämmer inte det utan det är Gud som för dig till människor och in i omständigheter som är i behov av just din nådegåva och där får du ge uttryck för den. Oftast i det vardagliga livet. I det lilla. Men självklart även i de sk större sammanhangen.

  • Varför?

Till församlingens uppbyggelse. Till att vittna om Guds stora nåd och kraft. Att visa på Herrens närvaro i våra liv.

Nådegåvor är också till för att eliminera människors tävlan mellan varandra. De är till för att vi ska förstå att allt det Gud gör i sin församling är hans verk och inte vårt. Det är han som bygger sin församling, inte vi. Men vi får vara med och bygga tillsammans med honom. Och i det bygget har vi var och en fått vår särskilda uppgift där vi tillsammans bygger upp Guds hus till sin helhet.

För:

Ps 127:1 Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves.

1 Kor 3:6 En sår, en annan skördar men det är bara Gud som ger växten.

Nu till liknelsen med barnet. Varför tas denna text upp i detta sammanhang?

Ja, som ni säkert har förstått så handlar det om vårt totala beroende av Guds nåd. Utan honom kan vi ingenting göra. Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Det är tack vare Gud som vi överhuvudtaget finns.

Precis som vi har ärvt våra personligheter, våra egenskaper och färdigheter från våra jordiska föräldrar så har vi ärvt vårt eviga liv och våra nådegåvor från Gud vår Far. Det är i gemenskapen med honom som vi också blir formade och får lära känna honom och oss själva.

Liknelsen visar också på vikten av att förstå hur små vi är och hur stor Gud är. Liknelsen visar också på hur Guds rike är förskaffat. Att vara liten är ingen nackdel. Tvärtom den är en fördel och en verklighet som frigör oss till att Gud kan åstadkomma storverk genom oss, om så i det mänskligt obetydliga och ansenliga.

Till sist vill jag citera några verser ur en psalm av Lina Sandell:

Gör det lilla du kan lägg ditt hjärta däri
Gör det allt för din Frälsare blott
Och var viss att han icke skall döma som vi
Blir det fråga om stort eller smått
Se han själv gör ju allt vad betyder det då
Om han ställt dig i led med de små

Gör det lilla du kan och besinna att Gud
Hos oss alla blott trohet vill se
O så gläds att få gå som hans ringaste bud
Och att själv han all hjälp vill dig ge
O vad fröjd om en dag han ock säger till dig
Vad du gjorde det gjorde du mig

Låt oss be:

Tack Herre för att du är den stora Gåvan och hos dig finns all den mångfald av gåvor som du vill ska komma till uttryck i våra liv. Jag ber dig att vi som delar av din kropp ska än mer få växa upp till din fulla mognad och tillsammans få visa vårt samhälle och vår värld på din underbara Härlighet och Gudomlighet, kraft till frälsning och välsignelse för oss alla.  

Amen.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This