Navigation Menu+

Söka Herren

Posted on jun 24, 2017 in Andakt, Bön |

Bön

Specificera URL för din fil

Söka Herren

Hej och välkommen till en stilla stund vid Jesu fötter. Jag heter Marica .

VI ska den här stunden sak vi tala om bönen och dess betydelse.

I Jer 29:11-13 står det:

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. 14 Ty jag skall låta er finna mig, säger Herren.

Här finns ett löfte att vi skall finna honom i vår bön om vi söker honom av hela vårt hjärta.

Många kan vittna om att bönen kan upplevas som svår, man ber och ber men får inte några bönesvar och till sist tänker man att det lönar sig inte, man ger upp.. Kan det kan bero på att man inte sökt av hela sitt hjärta? Jag ställer bara frågan. Man vill tillhöra Gud men det är så mycket annat som är minst lika viktigt. Därför har bönen blivit något man gör halvhjärtat.. slentrianmässigt och kanske pliktskyldigt?

Nu är det så att ingen av oss söker Gud, inte en enda om inte han först söker oss.

Rom 3:10 säger Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda 11 ingen förståndig finns,
ingen finns som söker Gud.  Han vet att vi i oss själva inte vill söka honom om han inte först planterar in en längtan efter honom så det finns inget utrymme för självfördömelse här.

Om sig själv säger han i 1 Joh 4: 10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Gud söker efter dig.. han söker att finna ditt hjärta och vinna det därför att Han älskar dig och längtar efter att du ska älska honom tillbaka med hela ditt hjärta. Den bönen som kommer från det odelade hjärtat som söker Gud utifrån en brinnande desperat längan, finner också Honom. Finner Honom i djupet.

Vad behöver ske för att vi utifrån ett odelat hjärta söker honom? Jo, en reningsprocess.

Luk 19: 45-46

Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. 46 Han sade till dem: ”Det står skrivet: Mitt hus skall vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.” 47

Vi är numera templet där Herren bor genom den helige Ande. Jesus vill rensa ditt inre från det som är ogudaktigt och synd och som står emot att du ska längta och trängta efter honom. Detta gör han genom att korset får verka i ditt liv, om du tillåter honom.  Det som är ogudaktigt och synd i ditt liv korsfäster han och det kan många gånger upplevas smärtsamt.  Men det som sker är att ditt hjärta renas din och kärlek till Jesus växer till och du blir hans.  Ju mer ditt hjärta odelat bli hans desto mer lär du känna vem han är och hur hans rike är.

Gud är kärlek och Jesus är den som har visat vad sann kärlek är när han i kärlek till dig dog på korset och tog straffet för all din synd och renade dig från all din orättfärdighet.

Har du ett hjärta som längtar mer efter annat än Jesus? Vet du att ditt hjärta inte odelat är hans? Är du medveten om synden i ditt liv? Upplever du mitt i allt detta en fostran från Herren? Var glad och fröjda dig!! Ty Gud är på väg att rena dig, ditt hjärta är på väg att helt bli hans!!

Var ärlig i din bön. Vet du att du är så där lite lagom i ditt sökande efter honom – men känner att du vill komma nära – säg det till honom. Erkänn att det är så och be honom om hjälp att få ett hjärta som helt och hållet söker honom! När Gud visar på synd och bortvändhet – vänd om och be om förlåtelse. Tillåt hans fostran i ditt liv och du kommer honom närmre och hans kärlekseld kommer att börja brinna inom dig.

Låt oss be:

Herre du har lovat att vi skall finna dig om vi söker efter dig av hela vårt hjärta. Jesus du gav oss budet att älska dig av hela vårt hjärta, hela vår själv, alla vår kraft och hela vårt förstånd. I oss själva är vi oförmögna till det. Men du vill mer än gärna verka så att vår kärlek till dig börjar brinna. Maranata!! Du, vår Herre kom och låt det ske!

Amen!

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This