Navigation Menu+

5. Kolosserbrevet – Det kristna hemmet

Posted on jul 27, 2016 in Betraktelser | 2 comments

Familj

 

Ladda ned ljudfilen

Välkommen till en stilla stund vid Jesu fötter. Marica Burman heter jag. Vi har kommit till den femte och sista betraktelsen ur Kolosserbrevet som handlar om:

Det kristna hemmet

Vi läser ur Kol 3: 18-21, 23-24

Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. 19 Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. 20 Ni barn, lyd era föräldrar i allt, det är Herrens goda vilja. 21 Ni fäder, reta inte upp era barn, så att de tappar modet.  Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. 24 Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. 

Den här texten är viktig att se i ljuset av vad som talats om i de förra kapitlen. Vad var det? Jo att vi är nya skapelser i Kristus. Att han har satt oss fria från slavoket att i egen kraft leva ut Guds vilja. Att Jesus Kristus är grunden från vilken vi får kraft, vishet, klokhet och kärlek till att leva ut Guds godhet.

Här talar nu Paulus om den uppenbarelse han fått från Herren i hur vi ska leva med varandra och i familjen.  Att vi ska visa varandra respekt, underordna oss varandra i den bemärkelsen inte kränka och köra över varandra. Detta ord har aldrig varit tänkt att ge en frisedel för mannen att utöva någon som helst makt över kvinnan. Man kan läsa om samma sak i Ef. Där står det att som gifta makar skall man leva i ömsesidig respekt och kärlek gentemot varandra. Kvinnan är kallad att underordna sig mannen, som hon underordnar sig Herren Jesus. Mannen är kallad att ge sitt liv för sin hustru. Att göra allt han kan för att hon skall komma till sin rätt och få ta del av all den kärlek som Gud har för henne. En sådan man som ser bort ifrån sig själv och sina egna behov till förmån för sin maka och ev deras barn är en man som är värd all respekt. Förebilden här är Jesus Kristus själv. Paulus beskriver att Jesus offrade sig själv för församlingen för att han älskar den. Allt för att hon, alltså församlingen skulle renas, helgas och ställas fram i härlighet, helighet och fullkomlighet. Detta är den förebild som Paulus menar att mannen skall ha. Att han skall underordna sig Herren och inte ha sig själv som herre.  Mannen skall leva för att hans maka skall få erfara allt det goda i sin person och i sitt liv. En man som lever så och har Jesus som sin förebild och låter sig bli formad efter honom är en förmån och ynnest att vara gift med.

Det är alltså i den här bemärkelsen som kvinnan underordnar sig sin man. Och barnen får också del av den välsignelsen genom att de är älskade med den kärlek som fostrar dem till välmående och trygga barn. De växer upp till hela och mogna människor som i sin tur för Guds kärlek vidare in i sin generation. Så är det tänkt från Guds sida.

Om mannen inte lever nära Herren och låter sig bli präglad av Jesus. Om han missbrukar Guds ord och utöver makt över sin hustru och sina barn leder det till att äktenskapet bryts ner och hustru och barn far illa. Dessutom berättar Petrus i hans 1 brev kap 3 v 7 att om mannen inte lever rätt utan utnyttjar som ställning för det till följd att hans böner hindras. Mao gemenskapen med Herren kapas. Mannen och Gud skils åt genom synden och Herren svara inte på den mannens böner.

Likaledes om mannen lever efter Herrens vilja men att hustrun dock inte visar kärlek och respekt tillbaka leder även det till att äktenskapet bryts ner och än värre barnen kanske lär sig att förakta sina föräldrar.

Som kristna är vi kallade att tjäna Herren i allt vi är och gör. Det gäller inte minst i hur vi lever våra liv i hemmets dolda vrå. Ingen har rätt att regera över någon annan. Det gäller för alla, både män och kvinnor och även barn.

Vi vet att många lever i goda relationer och äktenskap båda inom kyrkan och utanför. Men vi vet också att det råder oerhört mycket trasighet på alla plan människor emellan. Äktenskap och relationer bryts ner. Våld i nära relationer är vanligt i dagens samhälle. Synen på att mannen kan göra vad han vill med kvinnan verkar öka i vårt samhälle. Vi som kyrka har kanske brustit i att förkunna Guds vilja och kanske även inte varit den plats där de som blivit misshandlade i sina äktenskap fått gehör och hjälp till helande och upprättelse. Är så fallet måste kyrkan omvända sig och be om förlåtelse.

Gud har tänkt goda tankar om äktenskap och samliv och han vill ge oss all förmåga till att också leva ut den gentemot varandra. Så låt oss vända oss till honom och be om nåd och hjälp till upprättelse för våra trasiga familjerelationer både i kyrka och samhälle.

Bön:

Tack Herre för att du själv har visat prov på vad det handlar om att vara kristen. Du är vår Herre och vill älska oss till din likhet i allt så ock i hur vi är tänkta att leva tillsammans i äktenskap, familj och övriga relationer. Må du Herre där det behövs upprätta din vilja på detta område inom kyrkan och sedan vidare ut i vårt samhälle.

Amen.

2 Comments

  1. Den här betraktelsen är nog den som berörde mig mest fick mig att tänka lite annorlunda men alla var värda att lyssna på.

    • Fint att höra att du blev berörd. Må Herren fortsätta att leda dig på sina vägar! GVD!

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This