Navigation Menu+

Livet med Jesus

Posted on jun 24, 2017 in Andakt, Bön |

Livet

Specificera URL för din fil

 

Ett liv med Jesus.

Hej och välkommen till en stilla stund vid Jesus fötter andaktsstund. Jag heter Marica. Den här stunden ska vi tala om bönen som ett liv med Jesus.

Joh 17:3 säger:  Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

Lära känna Gud?.. hur lär man känna någon? Jo, genom att umgås. Och bön är umgänge med Gud. Det liv han är och ger är ett liv som har evighetsvärde. Och i hans ord finner vi vägen som leder till Honom som ger oss detta liv. Hans ord kan genom den helige Ande bli som små sandkorn som fyller oss med vishet, klokhet och kraft till ett liv vilket formar oss till en avbild av Honom som strålar av himmelsk härlighet.

I tidig historia umgicks Mose förtroligt med Herren. När han kom ner från berget lyste hans ansikte med ett ljus som ingenting här i världen kan frambringa. Men när ljuset bleknade tog han lade en slöja över huvudet så att folket inte skulle se att skenet försvann. Men vi som idag utan slöja skådar in i Herrens härlighet vi förvandlas från härlighet till härlighet. Och det sker genom Anden. Alltså..När du umgås förtroligt med Jesus så förvandlas du. Guds ljus börjar lysa inom och genom dig. Inte så som Mose där hans hud började lysa, utan inom dig och genom dig.

Våra liv här på jorden varar blott en kort liten stund. Men i den korta lilla stunden så kan dess innehåll bli lika långt och dess värde lika djupt som från skapelsens morgon till himmelsens eviga boning

Livet med Gud levs i tillbedjan och tjänande inför Honom. Det är Jesus Kristus som är vårt liv. Han är vår Herre och vår Gud. Den bästa delen vi fått är att sitta vid hans fötter, lära känna honom, lyssna och lära av honom. Sen är kallelsen att gå ut och dela med oss av det liv han ger oss.

Vi är blott små människor men som tjänar en stor Gud. En Gud som böjt sig ner djupare än någon människa någonsin gjort, allt för att vi skall få tillbaka det barnaskap som vi en gång förlorade. Han har givit oss en gåva som är större än alla andra gåvor – sitt eget liv. I det livet har vi frälsning från synder, upprättelse för brustna hjärtan, upprättade relationer, helande från sjukdomar, frihet från dödsångest, en glädje som inte beroende av våra jordiska omständigheter, ett ljus i mörker, tröst i sorg och ensamhet, gemenskap i Anden.

I det livet finns en särskild kallelse från Herren för var och en av oss. En kallelse att leva nära Honom och får tjäna Honom var vi än är. Och när det livet är till ända får vi komma hem och ta emot den lön som kommer från att de pund vi fått som gåva i detta jordeliv har multiplicerats under vårt trofasta förvaltande.

Låt oss be:

Herre, tack för livet du givit oss. Det eviga livet som är att känna dig vår Herre Jesus Kristus och den som sänt dig Gud vår Fader, himmelens och jordens skapare. Tack för att vi genom ditt offer nu får komma nära dig, lyssna till din stämma i ditt ord och som dina älskade barn leva ett liv som är av evighet! Vi lovar och ärar ditt namn!

Amen!

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This